Monsters GC-MS bij onderzoek lectoraat Metabolomics

Onderzoek

Wij geloven dat we met metabolomics kunnen bijdragen aan een beter begrip van de gezondheid van de leefomgeving en van de mens zelf. Daarom willen wij het werkveld in staat stellen metabolomics toe te passen bij het beantwoorden van onderzoeksvragen,. Dit doen wij door  analytisch-chemische meetmethoden te ontwikkelen. 

Bekijk de actuele onderzoeksprojecten van het lectoraat.

Technieken

Het lectoraat Metabolomics beschikt over uitstekende laboratoriumfaciliteiten en heeft toegang tot verschillende technieken, waaronder: 

  • drie vloeistofchromatograaf met massaspectrometrische detectie (LC-MS); twee LC-QQQ systemen en één LC-QToF-MS systeem 
  • twee gaschromatograaf met massaspectrometrische detectie (GC-MS)  
  • één capillaire elektroforese systeem (CE) 
  • een geautomatiseerde monstervoorbewerkingsstation 

Met behulp van deze analytische platforms kan het lectoraat zowel targeted als untargeted metabolomics uitvoeren. 

Focuspunten

Momenteel richt het lectoraat zich met name op de analyse van metabolieten in bacteriële systemen (zoals de darmflora en bodemmicroben) en oppervlaktewater en het ontwikkelen van technieken ten behoeve van het meten van zeer kleine monsters.