Monsters GC-MS bij onderzoek lectoraat Metabolomics

Onderzoek

Het werkveld in staat stellen metabolomics toe te passen: dat is de onderzoeksmissie van het lectoraat Metabolomics. Het kan daarbij gaan om het beantwoorden van een onderzoeksvraag, maar ook om het ontwikkelen van een product. Bij het onderzoek gebruikt en ontwikkelt het lectoraat nieuwe analytisch chemische methoden, waardoor het mogelijk wordt om complexe vragen met gedetailleerde chemische informatie te beantwoorden. Bij al het onderzoek van het lectoraat zijn ook docenten en studenten betrokken.

Bekijk de actuele onderzoeksprojecten van het lectoraat.

Technieken

Het lectoraat Metabolomics beschikt over uitstekende laboratoriumfaciliteiten en heeft toegang tot verschillende technieken, waaronder:

  • een vloeistofchromatograaf met massaspectrometrische detectie (LC-MS)
  • een gaschromatograaf met massaspectrometrische detectie (GC-MS)
  • inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)

Met behulp van deze analytische platforms kan het lectoraat zowel targeted als untargeted metabolomics uitvoeren, metabolieten identificeren en lage concentraties metaalionen meten (ICP-OES). Het LC-MS platform bestaat uit een Agilent Technologies 1200 vloeistofchromatograaf en een Bruker Daltonics MicrOTOF-Q massaspectrometer.

Focuspunten

Momenteel richt het lectoraat zich met name op de analyse van metabolieten in bacteriƫle systemen (zoals de darmflora en bodemmicroben) en het ontwikkelen van technieken ten behoeve van het meten van zeer kleine monsters.