Hogeschool Leiden

Onderwijs

Waar het gaat om onderwijs heeft het lectoraat Metabolomics een duidelijke missie: enthousiaste, deskundige studenten opleiden die gespecialiseerd zijn in metabolomics en die op een actieve manier kunnen bijdragen aan het oplossen van vraagstukken waarbij metabolomics wordt toegepast. Een eerste stap om dit te bereiken is de minor Metabolomics, die samen met een enthousiast team van docenten is ontwikkeld. Sinds zijn start in 2017 – 2018 hebben al meer dan 50 studenten de minor Metabolomics met succes afgerond. Dit heeft geleid tot enthousiaste (stage-)studenten en werknemers in het werkveld van metabolomics.

Invulling minor Metabolomics

De minor is opgezet aan de hand vanaDe minor is opgezet aan de hand van de 'metabolomics workflow'.  de 'metabolomics workflow'.

Hogeschool Leiden

Bekijk figuur 'metabolomics workflow' in groter formaat ( jpg, 62 KB )

Opzet minor

De minor Metabolomics bestaat uit drie modules van 5 EC. De minor wordt gegeven in het Engels. 

  • Introduction into Metabolomics 

Het programma gaat uitgebreid in op de maatschappelijke context van metabolomics. Studenten raken bekend met wat systeemdenken is en wat 'personalized medicine' inhoudt. Daarnaast wordt het belang van analytische chemie als aanjager van metabolomics geschetst. Er wordt elk jaar gepoogd om toonaangevende sprekers uit het werkveld of de academia uit te nodigen om hun kijk of metabolomics en zijn toepassingen toe te lichten. 

 Deze module sluit af met korte snuffelstages in het laboratorium van het lectoraat waarin studenten zelf aan de slag gaan (samen met analisten of afstudeerstudenten) met een metabolomics vraagstuk. 

  • Analytical Metabolomics Technology 

Deze module behandelt de belangrijkste analytische chemische technieken en de laatste ontwikkelingen daarin. Het programma gaat uitgebreid in op monstervoorbewerking, scheiding  - vloeistofchromatografie (LC), gaschromatografie (GC), capillaire elektroforese (CE), massaspectrometrie (MS), nuclear magnetic resonance (NMR). 

  • Reporting Metabolomics Data 

In deze module leren de studenten hoe ze grote hoeveelheden ruwe data kunnen transformeren naar interpreteerbaar resultaat. Dat doen ze met behulp van technieken op het gebied van data preprocessing, univariate statistiek en multivariate statistiek. 

Na succesvolle afronding van de minor zijn de deelnemende studenten klaar voor een baan in een laboratorium waar metabolomics wordt uitgevoerd. De student onderkent het belang van metabolomics, beheerst de technologie en is in staat om actief mee te denken met de uitvoering van alle facetten van het onderzoek. Ook heeft hij of zij de mogelijkheid om door te stromen naar de master Systems Pharmacology van de opleiding BioFarmaceutische Wetenschappen van Universiteit Leiden (afhankelijk van persoonlijke resultaten).