Onderzoek lectoraat Metabolomics via LC-MS

Verantwoording 2019

De verantwoording over 2019 van het lectoraat Metabolomics over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering. 

Beroepspraktijk en maatschappij

Bij het lectoraat wordt gewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten:

Vingerafdruk 2.0

Dit KIEM-hbo project gaat over het meten van chemische patronen in vingerafdrukken en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Leiden; het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), het Nederlands Forensisch Instituut en het bedrijf Interscience B.V.

Liver-on-a-chip

Dit KIEM-hbo project betreft de ontwikkeling van meetmethoden om biotransformatie van geneesmiddelen in livers-on-chips te bepalen. De uitvoering gebeurt in samenwerking met Universiteit Leiden en twee bedrijven: MIMETAS (de marktleider in organ-on-a-chip technologie) en Bruker Daltonics (fabrikant en leverancier van innovatieve massaspectrometrieoplossingen). 

eDNA en eMetabolomics

In maart 2019 besloot het Regieorgaan SIA in het kader van de regeling RAAK-publiek een belangrijk onderzoeksproject te financieren van het lectoraat Metabolomics. In dit project maken onderzoekers ‘moleculaire foto’s’ van het onderwaterleven. Het lectoraat werkt samen met verschillende bedrijven en potentiele eindgebruikers om kennis op het wetenschappelijk gebied van analytische chemie, milieukunde, ecologie en biodiversiteit te bundelen. De samenstelling van het consortium, de state-of-the-art technologie die wordt toegepast én de setting waarin het onderzoek wordt uitgevoerd maken het project zeer aantrekkelijk voor zowel studenten als docenten.

With help of my little friends

Bij dit RAAK-publiek project over darmklachten bij sporters zijn alle lectoraten van het LCAB betrokken, de lector Metabolomics: Peter Lindenburg is projectleider. Consortiumpartners zijn TNO, VU Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Radboud Institute for Health Sciences en enkele publieke instellingen.

Contractonderzoek

In 2019 zijn de eerste opdrachten voor contractonderzoek binnen gekomen en voorbereid voor uitvoering: Pesticiden (DDT) in Boerenzwaluwen met als opdrachtgever het Centrum voor Milieukunde in Leiden; Hormonen in kikkers met als opdrachtgever de VU Amsterdam; GCMS van kruiden met als opdrachtgever het bedrijf Verstegen Kruiden uit Rotterdam en een onderzoek naar tandsteen met als opdrachtgever Universiteit Leiden.

Contact met de beroepspraktijk

Het lectoraat werkt intensief samen met Universiteit Leiden. De lector heeft een deelaanstelling bij de vakgroep Analytical Biosciences & Metabolomics van het Leiden Academic Centre for Drug Research. In het kader van de lopende onderzoeken is er op regelmatige basis contact met Naturalis, Centrum voor Milieukunde Leiden, Nederlands Forensisch Instituut, het lectoraat Analytische Technieken in de Life Sciences van Avans Hogeschool, het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry van Hogeschool Utrecht, met de bedrijven MIMETAS, Bruker Daltonics, Interscience, het bedrijf Verstegen Kruiden en Wetsus Leeuwarden.

Onderwijs en professionalisering

Deskundigheidsbevordering docenten 

In het kader van deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van praktijkgericht onderzoek hebben in 2019 zes docenten deelgenomen aan onderzoek in de rol van docentonderzoeker of assistent lector (vijf docenten Chemie en een MLO docent). Verder vindt professionalisering plaats door wekelijkse presentaties of Journal Clubs gehouden door de diverse researchteams van de lectoraten van het LCAB voor collega’s en studenten over de voortgang van hun onderzoek. Tijdens een Journal Club bespreken en beoordelen docenten, onderzoeksmedewerkers en studenten gezamenlijk een wetenschappelijk artikel. 

Bijdrage aan het onderwijs

Door het lectoraat zijn in totaal acht colleges voor studenten van de Applied Science opleidingen ontwikkeld en gegeven. Hieronder vallen een college en workshop behorend bij de minor Systems Biology van de opleiding Bio-informatica. Ook verzorgt het lectoraat zijn eigen ontwikkelde minor Metabolomics. Deze minor is het platform voor het vertalen van het metabolomics onderzoek naar het onderwijs. Vijf docenten van de opleiding Chemie zijn betrokken bij de uitvoering van deze minor. Het lectoraat heeft 12 praktijkopdrachten beschikbaar gesteld voor verschillende onderwijsonderdelen (minor en afstuderen) waarop in totaal 18 studenten van de opleidingen Chemie en het Middelbaar Laboratoriumonderwijs ervaring hebben opgedaan met praktijkgericht onderzoek.

De lector is lid van de Onderwijs- en Adviescommissie (OAC) van de opleiding Chemie.

Kennisontwikkeling

Met het nationaal symposium Metabolomics in Practice biedt het lectoraat Metabolomics een platform aan professionals uit het Bio Science Park. Wetenschappers vanuit het werkveld verzorgen een uitdagend programma. Elkaar ontmoeten en kennis delen binnen het vakgebied metabolomics vormen het uitgangspunt binnen het programma van het symposium.

Tijdens het symposium in april 2019 sprak de lector zijn lectorale rede uit: ‘Metabolomics: van kleine moleculen naar grote mogelijkheden’. Hierin sprak hij over de reden waarom metabolomics belangrijk is voor het bestuderen van biologische processen op systeemniveau, hoe metabolomics in de praktijk is toe te passen en waarom de moderne analytische chemie de drijvende kracht is achter metabolomics. 

De lector is bestuurslid van de Werkgroep Scheidingsmethoden, een werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Chemie Vereniging, die jaarlijkse symposia verzorgt voor academie en bedrijfsleven. 

De lector heeft tijdens de Techtalk Mass Spectrometry een lezing gegeven over ‘Determination of biotransformation of drugs in livers-on-chips’. Techtalks zijn kennis- en netwerkbijeenkomsten van de Research & Development community van het Leiden Bio Science Park. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om de onderzoeksgemeenschap samen te brengen. 

Tijdens het symposium Metabolomics te Den-Haag verzorgde de lector de workshop ‘Electromigration-based sample preparation for metabolomics’. In oktober woonde de lector een tweedaags congres bij, georganiseerd door Wetsus, het European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, en verzorgde daar ook een lezing.