Foto studenten aan de slag in de les

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (tweedegraads): flexibele deeltijd

  • Bachelor
  • Nederlandstalig
  • 2 - 4 jaar
  • Bachelor of Education

In het kort

Als leraar Gezondheidszorg en Welzijn heb je een boeiend en gevarieerd beroep. In deze belangrijke maatschappelijke taak kun jij het verschil maken. Heb jij oog voor wat jongeren wél kunnen en wil je ze hierin begeleiden? Ben jij geïnteresseerd in gezondheid, gezond gedrag en het welzijn van mensen? Lijkt het jou leuk om jongeren uit te dagen om na te denken over deze thema’s en hoe het zit met hun eigen leefstijl? Het programma van de Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd is flexibel in te richten afhankelijk van jouw leerbehoefte, werkervaring en persoonlijke situatie. Alles om jou in staat te stellen om je lesbevoegdheid te halen naast je baan. 

Opleidingsvarianten

De Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn (GW) wordt in nog meer verschillende varianten aangeboden:

Wil je meer weten over de varianten? Ontdek de mogelijkheden en verschillen! 

Wat levert de flexibele deeltijdopleiding je op?

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn is een veelzijdig beroep, waarbij je met recht een echte duizendpoot genoemd kan worden. Het ene moment verzorg je een kookles, het andere moment heb je een leergesprek over leefstijl en verzorg je daarna een project over Mens en Natuur met een collega Biologie. Dat vraagt om een flexibele houding en tegelijkertijd een stevige pedagogische én (vak)didactische basis. Om iemand die stevig in de schoenen staat en de dynamiek van een klas en de belevingswereld van leerlingen aanvoelt. De opleiding tot tweedegraads leraar Gezondheidszorg en Welzijn flexibele deeltijd bereidt jou hier op voor.

Juist in het (v)mbo zijn herkenbare rolmodellen onmisbaar. Leerlingen zoeken iemand waarin ze zich kunnen herkennen. De juiste balans vinden tussen afstand en contact is daarbij een lastige opgave. Als leraar Gezondheidszorg en Welzijn ben je breed inzetbaar, bijvoorbeeld ook als coach of praktijkopleider bij een zorginstelling of ziekenhuis. De doelgroepen waarmee je kunt werken zijn gevarieerd: van pubers tot volwassenen, van entree-opleidingen tot niveau 4.

Na de opleiding ben je klaar om lessen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn te geven op het (v)mbo. Daarnaast kun je ook terecht op andere plekken, afhankelijk of de instelling van je keuze akkoord gaat met een tweedegraads bevoegdheid Gezondheidszorg en Welzijn. Je kunt dan bijvoorbeeld aan de slag als praktijkopleider in een zorginstelling of ziekenhuis, of binnen de beroeps- en volwasseneducatie.

Met de flexibele deeltijdopleiding tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en toekomstmogelijkheden. Na afronding van de opleiding weet jij hoe je:

  • een inspirerende les kunt verzorgen over thema’s zoals leefstijl, voeding, schoonheidsverzorging, huishouding en zorg- & hulpverlening (vmbo) én in beroepsgerichte vakken zoals uiterlijke verzorging, verpleegkunde en (kinder-)verzorging (mbo)
  • onderwijs en voorlichtingsactiviteiten ontwikkelt waarmee je leerlingen aan het denken zet en stimuleert om het beste uit zichzelf en anderen te halen
  • leerlingen begeleidt bij de opleiding, stage en het vinden van werk
  • gesprekken voert (ook als het gaat om 'moeilijke' onderwerpen) met leerlingen en ouders met diverse achtergronden
  • leerlingen kunt ondersteunen en coachen bij problemen, ontwikkelingsvraagstukken en studiekeuze

Ook na je afstuderen kun je bij ons verder blijven leren. Zo verzorgt het Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) diverse nascholingscursussen voor professionals in het onderwijs. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een cursus 'begeleiden van innovatie in het onderwijs', een basistraining 'coachend begeleiden' of juist een opleiding 'schoolleider'. Ook is er de optie om een tweede bevoegdheid Omgangskunde te halen. Hiermee ben je breder inzetbaar en vergroot je je carrièremogelijkheden. Interessant? Bespreek jouw mogelijkheden tijdens de Open Dag.

Via ons alumni-netwerk blijf je op de hoogte van relevante congressen, lezingen en workshops. Ook kun je kennis en ervaringen uitwisselen met andere tweedegraads leraren, zowel online als tijdens verschillende netwerkbijeenkomsten.

Maak kennis met de opleiding

Of de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn de juiste stap is in jouw loopbaan kun je zelf uitvinden. Bezoek de Open Dag of Online Informatieavond en maak kennis met onze opleiding, hogeschool en het docententeam. Je kunt bij hen terecht voor meer informatie en persoonlijk advies.

Als je nog niet bekend bent met de doelgroep, dan raden we je aan om eerst een dag mee te lopen in het (v)mbo zodat je een goed beeld krijgt van wat je kunt verwachten.

Lees meer over al onze voorlichtingsactiviteiten op de pagina Kennismaken met de opleiding.

Hogeschool Leiden

Voor cijfers, onder andere over de studenttevredenheid, het studiesucces en arbeidsmarktperspectief van de opleiding, kun je terecht op de website van Studiekeuze123.

Opbouw opleiding

Bij de Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn van Hogeschool Leiden ontdek je wat er allemaal komt kijken bij het docentvak: van onderwijsvoorbereiding tot evaluatie. Daarbij is zowel aandacht voor de vakinhoudelijke kant als de ontwikkeling van alle competenties die je nodig hebt voor het uitoefenen van de verschillende beroepstaken: namelijk het begeleiden, lesgeven, ontwerpen, onderzoeken en toetsen. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bachelor afgerond, dan is het mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

De opleiding tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd bereidt je voor op het onbekende, de maatschappij en de docent van morgen. De focus tijdens de opleiding ligt op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Met name competenties zoals creativiteit, flexibiliteit, onderzoekend en innovatief vermogen spelen een belangrijke rol binnen het leerproces. Dat proces ziet er voor iedere student anders uit. In het onderwijsprogramma is dan ook veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, eigen keuzes en het ontwikkelen van algemene (vakinhoudelijke) kennis.

Kies je eigen leerpad

Tijdens iedere fase van de flexibele deeltijdopleiding werk je met ‘leeruitkomsten’. Hierbij maak je het resultaat van wat je hebt geleerd (leerervaringen) meetbaar. Afhankelijk van jouw leervoorkeur kies je per onderwijsonderdeel welke manier van leren (leerpaden) het beste bij jou past: contactonderwijs, digitale leerpaden of werkplekleren.

Praktijkgericht leren

De lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden kenmerken zich door activerend onderwijs waarin de beroepspraktijk centraal staat. Het opleidingsprogramma van de Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn is vormgegeven in nauwe samenwerking met onze alumni en andere professionals uit het werkveld. Met prikkelende en enthousiasmerende werkcolleges maak jij jezelf de lesstof eigen. Je werkt daarbij veel samen met je medestudenten. Ook is er een directe koppeling met de praktijksituaties die je tegenkomt tijdens je stage/werkplek.

Daarnaast krijg je, op woensdagmiddag (en –avond), de kans om te leren in een leergemeenschap. Samen met je docenten en medestudenten bespreek je de ervaringen en de uitdagingen die je tijdens de stage opdoet. De vraagstukken worden dan zoveel mogelijk gekoppeld aan relevante theorieën. Ook is er ruimte om jouw vaardigheden te oefenen en verder uit te bouwen.

Heb je twijfels of de flexibele deeltijdopleiding bij je past? Bekijk ook de andere opleidingsvarianten onder Kies de opleidingsvariant die bij je past.

De vooropleiding van onze studenten verschilt behoorlijk. Daarom bieden we de Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn aan in verschillende flexibele leertrajecten. Zo kun je kiezen voor een studieprogramma dat goed aansluit op jouw opleidingsachtergrond en ervaring. Alle varianten kun je gemakkelijk vinden in het overzicht.

Bachelor degree flexibele deeltijd

Elke fase van de flexibele deeltijdopleiding is opgebouwd uit een generieke en een vakspecifieke lijn. Daarnaast loop je minimaal een dag per week stage. Het tempo waarin je de opleiding doorloopt verschilt per student. Dit is afhankelijk van je kennis, ervaring en diploma’s. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om de tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn als verkort opleidingstraject te volgen. Hierbij doorloop je de opleiding in twee jaar.

De flexibele deeltijdopleiding richt zich met name op studenten met een afgeronde hbo/wo-vooropleiding en/of relevante werkervaring. Tijdens de opleiding wordt een zelfstandige studiehouding van je verwacht.

Bachelor degree voltijd

Met de voltijd bacheloropleiding tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn werk je toe naar een tweedegraads bevoegdheid. Naast het primaire proces van een leraar wordt van je verwacht dat je een leidende rol kan innemen in het ontwikkelen en/of onderzoeken van onderwijs.

Associate degree voltijd

De Associate degree is een tweejarige opleiding (meer hierover lees je bij het onderdeel Opbouw opleiding van de bachelor degree voltijd tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn). Met je getuigschrift van de Associate degree-opleiding kun je aan de slag in de praktijk als onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn in het (v)mbo.   

Bachelor degree voltijd kopopleiding

Heb je een hbo-bachelor Verpleegkunde afgerond? Dan kom je in aanmerking voor de Kopopleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn. Je kunt het programma van de kopopleiding alleen voltijd volgen. De nominale studieduur van dit opleidingstraject is één jaar.

Meer weten over welke variant het beste bij jou past? Bezoek een Open Dag.

De flexibele deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier fases. Elke fase is opgebouwd uit een generieke lijn, een vakspecifieke lijn en een meesterproef.

Lesdagen

Wekelijks heb je bijeenkomsten op de woensdag en mogelijk ook op maandag (afhankelijk van je persoonlijke leertraject).

Stagelopen in het (v)mbo

Vanaf de start van de opleiding loop je meteen minimaal een dag per week stage. Zo leer je de verschillende taken van een docent zelfstandig uit te voeren. Heb je al een baan in het (v)mbo? Dan kun je deze gebruiken als stageplek, mits je werkzaamheden gericht zijn op het lesgeven en begeleiden van leerlingen en/of stagiaires. Als je niet beschikt over een relevante werkplek, dan is het belangrijk om voor de start van de opleiding op zoek te gaan naar een geschikte stageplek. Om je hierbij te helpen organiseert de opleiding eind mei/begin juni een stagemarkt. Houd de website of de LinkedIn pagina in de gaten voor de definitieve datum.

Introductie en rooster

Je start de flexibele deeltijdopleiding met een introductieprogramma, waarin het eerste accent ligt op community vorming. Aan het begin van het studiejaar ontvang je een jaarplanning waarin de collegeweken, toetsweken en vakantieweken staan.

Ben je benieuwd naar wat je kunt verwachten tijdens de opleiding? Docent Evert de Graaf vertelt je over zijn ervaringen.

De studieduur en -belasting van de opleiding tot leraar Gezondheidszorg en Welzijn deeltijd hangen af van je studietempo, en hoe je stagelopen naast je werkende en privéleven weet in te vullen. De totale studiebelasting van de opleiding is 240 EC (European Credit), verdeeld over vier fases van ieder 60 EC. Hierbij staat 1 EC voor een studiebelasting van 28 uur.

Afhankelijk van je vooropleiding zijn er mogelijkheden om het programma versneld te doorlopen. Heb je bijvoorbeeld al een hbo- of wo-bacheloropleiding afgerond? Dan is het mogelijk om de tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn als verkort opleidingstraject te volgen. Hierbij doorloop je de opleiding in twee jaar.

Bindend studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies (BSA). Heb je tussen de 40 en 60 European Credits (EC) behaald én alle essentiële studieonderdelen (stage en taaltoets) succesvol afgerond, dan krijg je een positief studieadvies waarmee je kunt doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding.

Vooropleiding

Bijna alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen hebben al een mbo-, hbo- of wo-opleiding afgerond als ze beginnen met de lerarenopleiding. Ook hebben de meeste studenten al werkervaring in de beroepspraktijk.

Als je direct na het afronden van je havo- of vwo-opleiding wilt doorstromen naar deze opleiding, is het goed om te weten dat de leeftijd van onze studenten hoger is dan gemiddeld en je daarbij lesgeeft aan leerlingen in het vmbo/mbo variërend van 12-20 jaar. Meer over de toelatingseisen lees je op de pagina Inschrijven en toelating.

Leraar worden doe je niet alleen. Gedurende de opleiding krijg je begeleiding van een vast team met professionals uit uiteenlopende expertisegebieden. Daarnaast kun je met je vragen ook terecht bij je leercoach. Deze coach begeleidt je tijdens de opleiding en brengt ook een bezoek op jouw stage of werkplek. Ook vanuit de stage of werkplek zelf heb je een praktijkopleider. Deze persoon begeleidt je met de leeruitkomsten op de stage/werkplek.

Studeren met een functiebeperking

Voor meer informatie over studeren met een functiebeperking en welke voorzieningen de hogeschool biedt, kun je terecht bij Student Support.

Word ook leraar gezondheidszorg en welzijn

Voldoe jij aan de toelatingseisen en wil jij het maximale uit je loopbaan halen?

Faciliteiten Hogeschool Leiden

Tijdens de Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn kun je gebruik maken van de verschillende faciliteiten van Hogeschool Leiden. Zo kun je terecht bij het Mediacentrum, zowel op locatie als online, voor vakliteratuur en vrije toegang tot diverse databanken. Heb jij interesse om ervaring op te doen in het internationale werkveld? Zowel de opleiding als het International Office van Hogeschool Leiden bieden ondersteuning hierbij. Onze hogeschool ligt midden in het Leiden Bio Science Park op een steenworp afstand van vele zorg- en onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling, stages en onderzoek.

Praktische zaken

Voordat je aan je opleiding bij Hogeschool Leiden kunt beginnen, is het belangrijk om een aantal praktische zaken te regelen.