Hogeschool Leiden

Interne audit kenniscentrum LCAB

Donderdag 16 november vond de interne audit plaats bij het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB), het kenniscentrum van de faculteit Science & Technology (S&T).

De voorzitter van de auditcommissie startte haar terugkoppeling aan een volle zaal met zeker 80 geïnteresseerden met de opmerking “over learning community gesproken...”, verwijzend naar de visie van het LCAB. 

Het panel kijkt terug op een dag met heel interessante en open gesprekken. Tijdens de Meet & Greet aan het begin van de dag heeft de commissie mooie inzichten gekregen in de onderzoeksprojecten van het LCAB door posterpresentaties van stagiairs en docentonderzoekers. "Jullie hebben mij als leek meegenomen in wat jullie allemaal doen en ik heb heel veel geleerd”, aldus de voorzitter van de commissie.

Hogeschool Leiden

Ontwikkeling van het LCAB

De commissie noemt het onderzoek dat plaatsvindt bij het LCAB relevant, de doelen ambitieus, maar ook zeker realistisch. Meer dan 90 studenten van verschillende opleidingen lopen jaarlijks stage bij het LCAB en veel projectaanvragen die de deur uitgaan worden gehonoreerd door de subsidieverstrekker. De commissie ziet het LCAB op een kruispunt staan waarbij een nieuwe strategie verkend kan worden. Dat de focus en interactie zich in de eerste plaats richt op de mate van relevantie voor het onderwijs en voor het bedrijfsleven vindt de commissie erg sterk. Vervolgens is de vraag welke keuzes het kenniscentrum kan maken op het gebied van een verdere ontwikkeling: verdiepen op de inhoud of verbreden waarbij nieuwe onderzoeksthema’s worden geïntroduceerd? De onderzoekslijnen kunnen hierbij uitgewerkt worden en kleinere projecten kunnen worden ingezet als kweekbodem voor innovatietrajecten waarbinnen ook stagiairs een belangrijke rol krijgen.

Het LCAB heeft een relevant onderzoeksprofiel en -programma waarbinnen maatschappelijk relevant onderzoek wordt uitgevoerd op het gebied van gezondheid en biodiversiteit. De commissie ziet de mogelijkheid om de focus van het LCAB uit te breiden op het zwaartepunt veiligheid van de hogeschool wanneer het lectoraat Digital Forensics en E-Discovery van de faculteit S&T verder bij hen wordt ondergebracht.

De commissie heeft tijdens de audit gehoord en gezien dat interdisciplinariteit in het DNA zit en dat het LCAB erg belangrijk is voor het onderwijs op het gebied van professionalisering van docenten en de doorwerking van het onderzoek in de onderwijsprogramma’s.

De kwaliteit van het onderzoeksproces is goed geborgd aan de hand van het daarvoor ingerichte kwaliteitszorgsysteem. Een tip is om de consortiumpartners al bij het samenstellen van het consortium te vragen op welke punten zij het onderzoeksproject geëvalueerd willen zien. Zo worden de partners meer eigenaar van het evaluatieproces, wat een hogere respons op de onderzoeksevaluaties teweeg kan brengen.

Hogeschool Leiden

Learning community

Binnen de learning community worden ook de onderzoekspartners betrokken bij het maken van keuzes over de continuering van onderzoek op bestaande thema’s. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal duurzame samenwerkingsverbanden waarbij vervolgprojecten worden geïnitieerd met eenzelfde consortium. In gesprek met externe partners van het LCAB leerde de commissie dat het kenniscentrum een grote toegevoegde waarde heeft als onderzoekspartner, mede omdat het beschikt over uitstekende labfaciliteiten en daarbij passende expertise. Het LCAB heeft een belangrijke rol in het faciliteren van onderzoekssamenwerking, waarbinnen zowel het wetenschappelijke deel vanuit de universiteit als ook het werkveld een plek heeft. De commissie geeft de suggestie mee om de rol in het ondersteunen van het mkb bij het toepassen van technologieën te versterken, bijvoorbeeld via het contractonderwijs.

Klaar voor de volgende stap

De dag wordt afgesloten door Danny Dukers, directeur van het LCAB, die een laatste boodschap deelt: “De afgelopen jaren hebben ons positieve dingen opgeleverd. We leren van en met elkaar en zullen zeker profiteren van de suggesties die zijn aangedragen door de commissie. Het is tijd om de volgende stap te zetten.”

Hogeschool Leiden