Welkom op Hogeschool Leiden

Betrokken lectoraten en vakgroepen

Met drie lectoraten - Genome-based Health, Metabolomics en Metagenomics - en de vakgroepen Bio-informatica en het Foodlab vormt het Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) één samenhangende onderzoekseenheid waarin vanuit dezelfde missie onderzoek wordt verricht. 

Lectoraten vanuit faculteit Science en Technology

Lectoraat Metabolomics
Het lectoraat Metabolomics gebruikt en ontwikkelt nieuwe analytische methoden om complexe vragen met gedetailleerde chemische informatie te beantwoorden. De focus ligt daarbij met name op de thema’s personalized medicine, voeding en biodiversiteit. 

Meer over lectoraat Metabolomics

Lectoraat Metagenomics
Het gezamenlijke lectoraat van Hogeschool Leiden en Naturalis Biodiversity Center: Metagenomics ontwikkelt nieuwe methoden waarmee heel snel complexe biologische ecosystemen in lucht, water, bodem en mens of dier in kaart worden gebracht.

Meer over lectoraat Metagenomics

Lectoraat Genome-based Health

Het lectoraat Genome-based Health onderzoekt gezondheidsvraagstukken. Hoe kun je DNA-informatie inzetten om mensen de juiste gezondheidsbeslissingen te laten nemen? Met genetische informatie kun je namelijk niet alleen zorg op maat krijgen, maar ook inzicht in factoren die je gezondheid bepalen.

Meer over lectoraat Genome-based Health

Lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (tot juli 2020)
Het lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek was tot het afscheid van lector Willem van Leeuwen in juli 2020 een moleculair microbiologisch lab. Hier werkten studenten en docenten van Hogeschool Leiden, start-ups en professionals uit de regio aan onderzoekprojecten en innovatieve producten om te komen tot een  snelle en betere diagnostiek of monitoring bij mens, dier, gewas en de omgeving.

Meer over lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek

Vakgroep Bio-Informatica

De vakgroep Bio-Informatica doet onderzoek op het snijvlak van biologie en informatica. De vakgroep speelt een essentiële ondersteunende rol en werkt aan BI componenten uit onderzoeksprojecten van de lectoraten.

Meer over vakgroep Bio-informatica
 

Vakgroep het Foodlab

Het Food, Health & Innovation Lab Leiden (Foodlab) is een expertisecentrum voor docenten, studenten, wetenschappers, artsen, food professionals en andere deskundigen, met als gemene deler voeding, gezondheid en wetenschap. 

Meer over het Foodlab