Studenten doen research in het Mediacentrum

Samenwerking

Het Kenniscentrum Professionaliseren door Onderwijspedagogisch Praktijkonderzoek bestaat uit de lectoraten Natuur en Ontwikkeling Kind, Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, Passend Onderwijs en het nieuwe lectoraat Muziek in Onderwijs.

Samen met het werk- en opleidingsveld vormen we leergemeenschappen waarin onderzoekers, opleiders en praktijkprofessionals gezamenlijk werken aan kwalitatief goed pedagogisch werk.

Vanuit het kenniscentrum gaan de onderzoeksgroepen van deze vier lectoraten de komende jaren meer vanuit gezamenlijkheid aan de slag om opvoeding, onderwijs en onderzoek te verbinden. Binnen de faculteit Educatie werkt het kenniscentrum nauw samen met de diverse lerarenopleidingen en het Centrum voor Onderwijs en Innovatie Leiden (COIL).

Duurzame samenwerkingsrelaties

De lectoraten van het kenniscentrum werken in hun praktijkgericht onderzoek veelvuldig samen met een groot aantal partners uit de betrokken werkvelden. Met een aantal van hen is een duurzame samenwerkingsrelatie ontstaan, net als met een aantal verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke instellingen, bijvoorbeeld:

Het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind is behalve aan Hogeschool Leiden ook verbonden aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

Het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs is een gezamenlijk initiatief vanuit het praktijkveld van vrijeschoolonderwijs (po en vo) met Hogeschool Leiden.