Hogeschool Leiden

Onderzoek

Samen met het werk- en opleidingsveld vormen de onderzoekers van het kenniscentrum leergemeenschappen.

Leergemeenschap als basis

Het kenniscentrum werkt in leergemeenschappen samen met opleiders en praktijkprofessionals om te komen tot kwalitatief goed pedagogisch werk.

De samenwerking levert betekenisvolle inzichten op die onderzoekers een plek geven in het handelen. Het gaat om weten en doen.

Het samen onderzoeken levert echter geen kant-en-klare kennis en producten op, die 1 op 1 kunnen worden overgenomen in een andere context. Het komt erop neer dat professionals in elke praktijk het vermogen ontwikkelen zich te laten inspireren, en een verantwoorde vertaling te vinden van elders gehaalde kennis en gereedschappen om deze op een pedagogisch verantwoorde wijze toe te passen op de eigen beroepspraktijk.

Het samen ontwerpen en uitvoeren van ontwikkeltrajecten creëert bij professionals eigenaarschap en handelingskracht, en zorgt voor een duurzame verankering in de organisatie.

Onderzoeksmethodieken

Een aantal onderzoeksmethodieken is bij uitstek geschikt voor de uitgangspunten van het kenniscentrum POP:

  • design-based research (ontwerpgericht onderzoek)
  • action-research (handelingsonderzoek)
  • evaluatieonderzoek
  • case studies

In alle gevallen betreft het vormen van interpretatief onderzoek, waarbij onderzoekers in dialoog met professionals de pedagogische wijsheid naar boven halen die verborgen ligt in het handelen van die professionals. Dit levert waardevolle ervaringskennis op.

“Buiten” als pedagogische ruimte in de kinderdagopvang

Het onderzoeksproject ‘Leren omgaan met aanvaardbaar risico in de kinderdagopvang’ onderzocht of pedagogisch medewerkers beter gebruikmaken van buitenruimtes wanneer zij samenwerken met vrijwilligers van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

Voor kinderen is het goed om buiten te zijn en te spelen. De meeste pedagogisch medewerkers weten dat, maar ervaren in de praktijk belemmeringen om ‘buiten’ als pedagogische ruimte in te zetten. Hoe kom je van weten naar doen?

Leren omgaan met aanvaardbaar risico

Het onderzoeksproject ‘Leren omgaan met aanvaardbaar risico in de kinderdagopvang’ onderzocht of pedagogisch medewerkers beter gebruikmaken van buitenruimtes wanneer zij samenwerken met vrijwilligers van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

Uit de serie bijeenkomsten die de onderzoekers organiseerden - de zgn. ‘Community of Practice’ - bleek dat de kans op duurzame verandering het grootst is wanneer ‘natuurexperts’ en 'kindexperts’ van en met elkaar leren.

Lees meer over dit onderzoek in de publicaties 'De kunst van naar buiten gaan ( pdf, 4.88 MB )’ en ‘Van weten naar doen ( pdf, 4.77 MB )’.