Vakliteratuur raadplegen in het Mediacentrum

Onderwijs en kennisontwikkeling

Diverse lectoraten vormen de kern van het kenniscentrum POP. Zij staan voortdurend in verbinding met het onderwijs en leveren een actieve bijdrage aan de kennisontwikkeling van studenten en onderwijzend personeel.

De lectoren en de onderzoekers uit hun kenniskring zijn betrokken bij verschillende onderwijsmodules, minoren en nascholingen. Ook is er in toenemende mate samenwerking op het gebied van curriculumontwikkeling in de diverse lerarenopleidingen.

Actueel scholingsaanbod

Voor onderwijsprofessionals bieden wij de volgende nascholingstrajecten aan: