Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Speech Mariëtte Hamer

Tijdens de lectorale rede over diversiteit verzorgde SER-voorzitter Mariëtte Hamer de inleidende speech.

“Diversiteit - ruimte geven aan verschillen - is niet alleen een morele plicht. Het is ook nodig om de samenleving beter te bedienen. Vooruitgang te boeken. En daarbij denk ik niet alleen aan het welzijn van mensen, maar juist óók aan het grote belang in sociaal-economisch opzicht. Zorgen dat ieder talent wordt benut, daar gaat het om.

Ik ben daarom heel blij met de Lectorale rede die dr. Saniye Çelik hierna gaat uitspreken. Zij betoogt volkomen terecht hoe we van diversiteit de gewoonste zaak van de wereld moeten maken. Want we zien: de intenties van organisaties zijn niet genoeg, ze moeten in actie komen.

"Al bijna mijn hele werkzame leven zet ik mij in voor het bevorderen van diversiteit. Zoals emancipatie van vrouwen maar ook van minderheden. Oog hebben voor mensen met een fysieke of psychische beperking. Ontwikkeling, kansen krijgen – ze spelen een cruciale rol. Iemand moet het in je willen zien!"

Mariëtte Hamer

We zien dat de arbeidsmarkt er anders uit ziet dan pakweg 30 jaar gelegen. Zowel vrouwen als migranten zijn stukken beter vertegenwoordigd. Je zou dus kunnen zeggen dat deze groepen volop kansen krijgen. Dit is helaas niet helemaal waar. We blijven ook zien dat het maar een klein aantal vrouwen lukt om een toppositie te bekleden. Dat is vreemd als je bedenkt dat vrouwen sinds midden jaren ’90 hoger opgeleid zijn dan mannen. Aan het talent ligt het dus niet. Ook cultureel talent stroomt maar zeer beperkt door naar de top. De dominante wittemannencultuur is helaas nog steeds de norm. Er is dus nog veel werk aan de winkel.”

Vanuit de SER wordt er al langere tijd aandacht besteed en gevraagd voor het thema diversiteit. 

Lees de volledige speech van Mariëtte Hamer of bekijk de video.