Hogeschool Leiden

Onderzoek en kennisuitwisseling

Wat is het effect van een groene omgeving op de mens? Wat zijn de effecten van een vitaliteitscoach op de organisatie op de langere termijn? Welke uitwerking heeft een langdurig tekort aan slaap en wat kan een powernap hierbij betekenen? Hoe kunnen we de woonomgeving zo inrichten dat die inwoners stimuleert om meer te bewegen? En welke apps zeggen nu eigenlijk echt iets over mijn eigen vitaliteit?

Als het gaat om vitaliteit valt er nog heel wat te ontdekken en te ontwikkelen. Het is een belangrijke ambitie van het Centrum voor Vitaliteit om, samen met partners, de kennis over dit thema binnen de regio te vergroten, te bundelen en in de praktijk toe te passen. Op deze pagina vind je dan ook een overzicht van actueel onderzoek, publicaties en kennisuitwisselingsactiviteiten op het gebied van vitaliteit.

Onderzoek

Uit onderzoek wordt duidelijk welke factoren op welke manier vitaliteit kunnen beïnvloeden. Door onderzoek in de Leidse regio kunnen we ondernemers ondersteunen bij het ontwikkelen, testen en in de markt zetten van hun vitaliteitsproducten en -diensten. Onderzoeksresultaten geven de laatste inzichten in wat vitaliteit is, en hoe je zelf en hoe jouw omgeving je vitaliteit kan beïnvloeden. Het Centrum voor Vitaliteit ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van onderzoekers, docenten en studenten aan Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, het Louis Bolk Instituut en het LUMC, die kunnen bijdragen aan onderzoek naar vitaliteit.

Heb je zelf ideeën voor onderzoek? Of wil je als student meedraaien in lopend onderzoek? Laat het weten via baars.e@hsleiden.nl of kom bij ons langs.

Kennisuitwisseling

Wil je jouw kennis op het gebied van vitaliteit vergroten en ervaringen uitwisselen met andere ondernemers, organisaties en geïnteresseerden? Binnen de regio 071 worden er regelmatig interessante activiteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het symposium 'Vitaliteit van mensen versterken door innovatie en ondernemerschap' op 19 mei 2017. Via onze website en nieuwsbrief houden we je hiervan op de hoogte.

Heb je zelf een tip voor een symposium, congres, lezing, etc. rond het thema vitaliteit? Laat het weten via baars.e@hsleiden.nl.