Een verbindend Medical Delta overleg

13 december 2022 - Op 28 november 2022 vond het vervolgoverleg plaats tussen Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam voor het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology.

Kansrijke projecten voor onderzoek en onderwijs

Tijdens deze sessie is er gekeken naar welke projecten binnen het Medical Delta Living Lab verder ontwikkeld en versterkt kunnen worden op het gebied van onderzoek en onderwijs. Vertegenwoordigers van het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en het Leiden Centre for Applied BioScience (LCAB) presenteerden hun onderzoeken en projecten.

Kansrijke projecten zoals het onderzoeken van plantstoffen op hun antimicrobiële en antitumor werking die nu door Hogeschool Rotterdam met het Erasmus MC worden uitgevoerd zijn een eerste stap om de samenwerking tussen beide hogescholen en het LCAB te verstevigen. Voor dit onderzoek zullen vanaf februari 2023 twee chemiestudenten van Hogeschool Rotterdam een stage/ afstudeerproject volgen aan het LCAB.

Ook is er gekeken waar de hogescholen elkaar kunnen ondersteunen en versterken op het gebied van onderwijs en onderzoek van o.a. Bioinformatica, Biomarkers, Metabolomics en ook ZorgTechnologie.

Bezoek van Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology aan Hogeschool Rotterdam
Bezoek van Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology aan Hogeschool Rotterdam

Meer weten?

Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam hebben sinds eind 2020 hun eigen Living Lab genaamd Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology. Dit Living Lab valt onder het Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (KC VEER) van de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden en het Kenniscentrum ZorgInnovatie (KCZI) van Hogeschool Rotterdam. 

Het Living Lab richt zich op gezondheidsvragen waar de reguliere geneeswijze nog onvoldoende oplossingen voor heeft. Dit doen wij door onderzoek te doen naar technologie voor non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl.

Lees meer over het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology.