De week van de vaktherapie.

Een zeer geslaagde middag!

Wij blikken hier terug op het symposium dat wij op vrijdag 13 november organiseerden tijdens de Week van de Vaktherapie.

Vrijdag 13 november 2020 vond, tijdens de Week van de Vaktherapie, het online symposium 'De mogelijkheden van Vaktherapie in het werkveld van de POH-GGZ' plaats. Het doel van de middag was om door middel van het delen van wetenschappelijke en ervaringskennis over Vaktherapie een verbinding tot stand te brengen tussen de twee disciplines. 

Lezingen

Zo’n 100 deelnemers luisterden naar inspirerende lezingen en namen deel aan de online workshops. Prof. dr Susan van Hooren gaf een overzicht van de wetenschappelijke kennis in het domein van Vaktherapie, waarna Ivet Sevincsoy (POH GGZ (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg)) vertelde over haar eigen positieve ervaringen met de samenwerking tussen POH GGZ en vaktherapeut, en hoe je als vaktherapeut de samenwerking met POH GGZ kan maken.

In de lezingen van achtereenvolgens Dr. Annemarie Abbing, Drs. Sonja Aalbers en Dr. Anne Ponstein werden effecten van beeldende therapie voor angstklachten bij vrouwen (RCT), de effecten van muziektherapie op depressieve klachten bij studenten (promotieonderzoek) en klantervaringen met beeldende vaktherapie (kwalitatief onderzoek) beschreven.

De workshops

Tijdens de drie workshops gingen de deelnemers actief aan de slag met oefeningen vanuit de beeldende therapie, de muziektherapie en de spraak-drama therapie. Op deze manier kregen de deelnemers naast inzicht in de wetenschappelijke basis van de vaktherapie ook de kans om zelf iets te ervaren van de werkzaamheid ervan. Dat dit gelukt is werd duidelijk uit de opmerkingen van de deelnemers, bv.:

Hogeschool Leiden

Kortom, het was een geslaagd symposium!  

Bedankt voor de goede inhoud van het symposium. Het werd duidelijk dat we in ons vakgebied een grote stap verder zijn dan een paar jaar geleden, goed om dit te zien.

Deelnemer

Link naar de presentaties

Hier vind je de link naar de verschillende presentaties.