Twee handen schudden elkaar

Een nieuwe collega bij het lectoraat.

Esther Vis is sinds half november voor twee dagen per week als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Wie ik ben

Mijn naam is Esther Vis, vaktherapeut muziek en beeldend. Ik werk als muziektherapeut bij een antroposofisch gezondheidscentrum in Amsterdam. 

Hiervoor heb ik als beeldend en muziektherapeut op de PAAZ van twee regionale ziekenhuizen gewerkt. Daarnaast ben ik docent aan de Hogeschool Leiden bij de opleiding Vaktherapie Muziek. Ik ben de coördinator van de vakgroep muziek en voorzitter van de curriculumcommissie. 

Ook vertegenwoordig ik, samen met Annemarie Abbing, de Hogeschool Leiden in het MOOV-on project. Een van de onderzoekstaken die ik doe in de opleiding is het begeleiden van afstudeeronderzoeken. Dat doe ik met veel plezier. Soms ben ik enthousiaster dan de student over het onderzoek en daarom wilde ik heel graag bij het lectoraat AG gaan werken. 

Esther Vis

Sinds mijn master is het al een droom: een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van vaktherapie; en in het bijzonder aan de antroposofische vaktherapie. 

Esther Vis

Wat ga ik doen bij het lectoraat?

Ik ga me binnen het lectoraat AG bezighouden met het ontwikkelen van behandelmodules voor vaktherapie en vanaf februari 2021 ga ik mijn promotieonderzoek voorbereiden: muziektherapie bij burnoutklachten.