Het water naast de hogeschool

Over

Thema

Professionele moed: Wat is het en hoe toon je het?

18 november 2021 - Tijdens het congres 'Professionele moed' op 16 november 2021 verkenden professionals het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Wat is het en wat heb je nodig om het te tonen?

Experts binnen de jeugdzorg en het sociaal domein krijgen dagelijks te maken met niet-alledaagse problemen. Zij zijn de aangewezen personen om op te treden bij bijvoorbeeld huiselijk geweld of schuldproblemen. Daarvoor is moed en doorzettingsvermogen nodig. Tijdens het congres 'Professionele moed' op 16 november 2021 verkenden deze professionals samen met studenten, docenten, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en beleidsmedewerkers het thema Professionele Moed in de jeugdzorg en het sociaal domein. Wat is het en wat heb je nodig om het te tonen?

Sfeerimpressie congres Professionele Moed

Verloop van congres

Het was een zinvol congres met betrokken professionals die een bijdrage willen leveren aan het versterken van de samenhang tussen het sociaal domein en de jeugdhulp. Het congres begon met een tweegesprek tussen Chris Kuiper en Suzan van der Pas, lectoren van Hogeschool Leiden en boegbeelden van Leernetwerk Kwetsbare gezinnen (Werkplaats SAMEN) en de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Zij interviewden elkaar over de betekenis van professionele moed in deze tijd in de jeugdhulp en het sociaal domein. De vraag die ze hierbij stelden was: wat heb je nodig om professionele moed te tonen?

Vervolgens nam Jet Bussemaker, hoogleraar Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg aan de Universiteit Leiden en ook voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het woord. Zij vertelde de deelnemers haar ervaringen over het tonen van professionele moed op het niveau van het management. Jet wees daarbij op veerkrachtig organiseren bij een crisis en van lineair naar adaptief sturen.

Het congres werd georganiseerd door de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden en Werkplaats SAMEN; vanuit onze samenwerking Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen.

Interactieve workshops

Tijdens de interactieve workshops werden goede praktijkvoorbeelden, inzichten en praktische vaardigheden gegeven op de vragen: Hoe voorkom je dat kinderen uit kwetsbare gezinnen een ontwikkelingsachterstand krijgen? Hoe maak je contact met een gezin dat teleurgesteld is in de hele wereld? Hoe bereik je deze gezinnen überhaupt? Wat is je "basishouding"? Hoe werk je samen met andere professionals? Wat te doen met huiselijk geweld? En wat kun je als professional nu al anders doen in je dagelijkse werkpraktijk?

Filmmaker Jan Stap sloot af met het tonen van zijn documentaire Het kind of de rekening: goede hulp. Om erachter te komen wat een goede hulpverlener is spraken de makers van deze documentaire met veel hulpverleners en ervaringsdeskundige jongeren.