De vlaggen van de hogeschool

Over

Thema

Chris Kuiper benoemd tot bijzonder hoogleraar

7 januari 2021 - Lector Chris Kuiper (Transformaties in de Zorg voor Jeugd) is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

Chris Kuiper | lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd - Hogeschool Leiden

Hij gaat daar de leerstoel ‘Intergenerationele overdracht van risico- en beschermende factoren in de opvoeding van jeugdigen’ bekleden. Kuiper is als lector en daarbuiten betrokken bij het verminderen van gedragsproblemen van jongeren, mede door een focus op zorginnovatie. Als hoogleraar gaat Kuiper zich richten op het bevorderen van regie en veerkracht van ouders en kinderen. Daarnaast focust hij op het vormgeven van interventies, transformatie van het zorgaanbod en inrichting van de zorg voor gezinnen, waar problemen ongewild van generatie op generatie worden overgedragen. 

Lees meer over het lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd