Hogeschool Leiden

Lectoraat SIO levert bijdrage aan nieuw studieboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

22 februari 2021 - Suzan van der Pas en Camilla Jaspers van het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) hebben een bijdrage geleverd aan een nieuw studieboek over ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’.

Het boek is tot stand gekomen in coproductie met het door SIA SPRONG gefinancierde werkpakket Sociaal Vitaal van het onderzoeksprogramma Vitale Delta.

Armoede en gezondheid

In armoede terecht komen is iets wat ons allen kan overkomen. Een belangrijke oplossing om armoede te bestrijden is dat we samenwerken vanuit allerlei verschillende professies en ook innovatief durven kijken vanuit al die verschillende invalshoeken. 

Suzan van der Pas - lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap (faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie) en leidend lector bij het werkpakket ‘Sociaal Vitaal’ van de Vitale Delta, schreef een hoofdstuk over de relatie tussen ‘Armoede en Gezondheid’ waarin positieve gezondheid wordt belicht en waarbij het belang van een integrale en persoonsgerichte aanpak centraal staat. Ook geeft dit hoofdstuk handvatten hoe je samen kunt werken om de gezondheid in relatie met het armoedevraagstuk met diverse professies integraal kunt benaderen.  

Armoede en geestelijke gezondheidszorg

Camilla Jaspers | lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Camilla Jaspers werkt bij de faculteit Gezondheidszorg en is onder andere werkpakketleider van ‘Sociaal Vitaal’ bij de Vitale Delta. Zij schreef samen met de lector Alie Weerman (lectoraat GGZ en Samenleving van de Hogeschool Windesheim) een hoofdstuk over ‘Armoede en Geestelijke Gezondheidszorg’ waarin de samenhang tussen vaak schaamte, een psychiatrische aandoening, armoede en geldzorgen centraal staan.

Het belang van kennis van professionals over psychiatrische aandoeningen is onmisbaar als je ook met deze groep mensen wil werken aan armoedevraagstukken. Armoede is samen met bestaansonzekerheid en sociale ongelijkheid een complex vraagstuk dat in vele vormen tot uiting komt. Werkloosheid, eenzaamheid of bijvoorbeeld een zwakke gezondheid treft zowel volwassenen als jongeren en grijpt diep in op hun leven. De aanpak ervan is een sociaal, economisch en politieke uitdaging waar sociaal professionals en gemeenten een belangrijke rol in spelen. 

Over het studieboek

Het studieboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’ biedt kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk perspectieven en theoretische concepten voor duurzame armoedebestrijding en beschrijft de achtergrond en brede context van het armoedevraagstuk.

Daarnaast gaat het boek dieper in op verschillende domeinen, dimensies en interventies en bespreekt alle factoren die de kwaliteit van leven bepalen: financiën, gezondheid, wonen, (betaald) werk en opleiding. Aan de orde komt armoede in gezinnen, bij ouderen, dak- en thuislozen en vluchtelingen. Daarnaast is er aandacht armoede in steden en wijken, de rol van scholen, de (geestelijke) gezondheidszorg en de schuldhulpverlening. De auteursopbrengsten van het boek zullen worden gedoneerd aan een armoededoel: Quiet Nederland. 

Lees meer over het studieboek ‘Armoede en Bestaansonzekerheid’

Voorkant studieboek 'Armoede en Bestaansonzekerheid'