Welkom op Hogeschool Leiden

Over de lector

Lector Anne Krabbendam is verbonden als kinder- en jeugdpsychiater aan het academisch kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC. Acht uur per week werkt ze op Hogeschool Leiden als lector.

Foto Anne Krabbendam- Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Anna Krabbendam studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna heeft zij de opleiding gevolgd tot psychiater bij GGZ Buitenamstel in Amsterdam (nu GGZ Ingeest) en aansluitend tot kinder- en jeugdpsychiater bij De Bascule in Duivendrecht. Sinds 2007 werkt zij als kinder- en jeugdpsychiater bij Curium-LUMC. Momenteel werkt zij bij de adolescentenafdeling voor jongeren met emotieregulatieproblemen en is zij programmaleider voor het zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek. Op 17 februari 2016 promoveerde zij op onderzoek naar meisjes uit Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) die zij vijf jaar later opnieuw interviewde om het functioneren en psychiatrische problematiek in kaart te brengen.

In mijn boeiend vak leer je niet alleen veel over je patiënten, maar ook over jezelf

Anne Krabbendam

Referentiegroep

De lector maakt gebruik van een referentiegroep (soort kenniskring) die bestaat uit docenten, beroepskrachten en wetenschappers. Ieder van deze professionals brengt zijn eigen expertise mee om de lector te voorzien van kennis en kunde en andere invalshoeken. De referentiegroep denkt mee over de inhoud en de vorm van het onderzoek, maar ook over kennisverspreiding binnen de beroepsinstelling en binnen het onderwijs. De lector bespreekt het werkplan van het lectoraat jaarlijks met deze groep. Deze referentiegroep bestaat uit:

  • Olivier Colins (senior-onderzoeker Curium-LUMC)
  • Annika de Haan (Teamcoördinator Curium-LUMC)
  • Chris Kuiper (lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd)
  • Natasja van Lang (senior-onderzoeker en docent Hogeschool Leiden)
  • Nico van Tol (directeur faculteit Gezondheidszorg Hogeschool Leiden)