De vlaggen van de hogeschool

Over het lectoraat

Sinds oktober 2014 bestaat het lectoraat Sociaal werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een dergelijk lectoraat is uniek in Nederland en realiseert een nauwere samenwerking tussen het academisch kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum Curium-LUMC en Hogeschool Leiden. Het lectoraat staat voor een belangrijke en niet eenvoudige opgave om drie vaak interfererende ‘richtingen’ te verbinden:

  1. het academische en het praktische;
  2. het kinder- en jeugdpsychiatrische en de orthopedagogische;
  3. het individuele en het gemeenschappelijke.

Het lectoraat is ook betrokken bij het kenniscentrum Samen Redzaam.

Lector

Anne Krabbendam is aangesteld als lector. Zij is werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater en programmaleider binnen Curium-LUMC en zorgt met haar lectoraatsonderzoeken en onderwijs voor de verbinding met de opleidingen Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie (TP) en HBO-Verpleegkunde (V).

Onderzoek

Haar meerjarig onderzoek vindt plaats binnen Curium-LUMC en wordt uitgevoerd door bachelor- en masterstudenten van de hogeschool. Het onderzoek is praktijkgericht, grotendeels kwalitatief van aard en leidt tot kennis voor de beroepskrachten, docenten en studenten (aankomend beroepskrachten). In dit kader is het onderzoek naar het therapeutisch milieu gestart. De kennis die het lectoraat in de loop der jaren gaat verzamelen, vloeit terug in het onderwijs van Hogeschool Leiden en naar de samenwerkingspartner Curium-LUMC en andere gemeenschappelijke partners. 
Daarnaast geeft de lector colleges en denkt mee over de inhoud en vormgeving van het onderwijs betreffende de kinder- en jeugdpsychiatrie

Onderwijs

Lector Anne Krabbendam levert een bijdrage aan de master Jeugdzorg en de minoren GGZ agoog en Jeugdzorg. Masterstudenten vinden ook hun weg in stages bij het academisch centrum Curium-LUMC waar Anne Krabbendam werkt als kinder- en jeugdpsychiater.