Hogeschool Leiden

Symposium Informele steun: van willen naar doen!

Het Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen van de Werkplaats SAMEN organiseert het symposium Informele steun: van willen naar doen!

Informele steun verwijst naar de inzet van mensen uit het netwerk en de directe leefomgeving van jongeren en hun gezin, en naar de inzet van vrijwilligers. Iedereen vindt dit belangrijk—van politiek, professionals, wetenschappers tot de mensen zelf. Maar het realiseren is niet zo eenvoudig. Van tijd tot geld, van taakopvatting tot professionele moed: er staat van alles in de weg. Hoe komen we van willen naar doen?

Meld je aan

Dit symposium biedt je allerlei handvatten: van verhelderende concepten en een overzicht aan mogelijkheden tot concrete voorbeelden van diverse landelijke en regionale initiatieven (o.a. Leiden/Haaglanden, Gouda en Amsterdam). Dagvoorzitter is Elize Lam, schrijver van het succesvolle boek Risicokind of evenwichtskunstenaar?

Laat je inspireren!

Programma 

Centraal in het programma staan twee reeksen workshops die ingaan op initiatieven uit de regio's en op vraagstukken passend bij het onderwerp informele steun. Meer over de inhoud lees je in het complete overzicht van workshops ( pdf, 277 KB ).

09.00 - Inloop en ontvangst

09.30 - Welkom door Elize Lam 
Elize Lam is sociaal wetenschapper, onderzoeker en adviseur bij Steunkracht. Het centrale thema in haar werk is hoe we kunnen bouwen aan een samenleving die de veerkracht van gezinnen met problemen versterkt, en waarin informele steungevers actief en gelijkwaardig meedoen. Zij schreef het boek Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie. Dit boek richt zich op de vraag hoe deze kinderen het redden. Dat zijn volgens Elize op de eerste plaats betrokken volwassenen in hun netwerk die hen duurzaam steunen.

Meer informatie

09.40 - Welkom door Astrid Scholten, vanuit Hogeschool en de werkplaats SAMEN
Astrid Scholten is directeur van de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.

09.45 - Johannes Mol over het leernetwerk Kwetsbare Gezinnen en de handreiking Informele Steun van de BPSW

Johannes Mol, trekker van het leernetwerk, vertelt over de relevantie van de Handreiking Informele Steun voor het leernetwerk. Deze handreiking is ontwikkeld door de BPSW samen met tien andere beroepsverenigingen.

10.05 - Saadeldin Berkhout over een JIM hebben, een JIM zijn en de JIM-aanpak
Saad is 22. Hij had een JIM. Hij is nu zelf JIM. JIM staat voor Jouw ingebrachte mentor. Als een jongere geremd wordt in zijn groei, kan hij thuis of op school vastlopen. Dan is het zaak om opnieuw wortels te vinden, in de eigen omgeving. De JIM-aanpak start met jongeren te vragen om binnen de groep mensen die ze kennen en vertrouwen, iemand te vragen als hun mentor. Iemand die hen inspireert, energie geeft en dingen leert. En dan gaan de jongere, de JIM en een hulpverlener samen op weg. Hoe gaat zoiets? Wat levert het op? Daarover komt Saad vertellen. Hij is inmiddels medewerker van de organisatie JIMwerkt.

10.25 - Elize gaat in gesprek met de zaal

10.35 - Pauze
10.50 - 1e ronde workshops
11.45 - 2e ronde workshops

12.35 - Van willen naar doen! En nu aan het werk, met een lunch aan de keukentafels
We gaan onder leiding van de dagvoorzitter kijken wat we morgen kunnen doen.

13.45 - Uitzwaaien

Heb je vragen of wil je meer informatie over het symposium? Neem contact op met Liesbeth Bolt via [email protected]