Hogeschool Leiden voorkant

Samenwerkende lectoraten

Het kenniscentrum Samen Redzaam is een initiatief van de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie (SW&TP) van Hogeschool Leiden. Bij het kenniscentrum zijn verschillende lectoraten betrokken. Bekijk hier het overzicht.

Lectoraten faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie

De acht lectoraten van de faculteit SW&TP vormen de kern van het kenniscentrum Samen Redzaam.

Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Wat is er nodig om de begeleiding en behandeling van kinderen, en (jong)volwassenen in residentiële instellingen te versterken? Samen met verschillende partners uit het werkveld onderzoekt dit lectoraat hoe je op basis van praktijkgerichte kennis contact, ontwikkeling en herstel kan bevorderen.

Meer over lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg

Binnen het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg staat onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van de psychische gezondheidszorg en verschillende vormen van herstel centraal. 

Meer over lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg

Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Het lectoraat levert een bijdrage aan positief ouderschap door nieuwe kennis te produceren over wat ouderschap voor ouders betekent, hoe ouders ondersteund kunnen worden bij het vervullen van deze rol en hoe professionals ondersteund kunnen worden bij het begeleiden van ouders. Hiervoor heeft het lectoraat drie speerpunten geformuleerd: investeren in ouderwelzijn middels onderzoek en interventies, professioneel samenwerken met ouders (o.a. op school) en toekomstige ouders voorbereiden op ouderschap en (nieuw) partnerschap. 

Meer over lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

Lectoraat LVB en risicovol gedrag

De aandacht voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de justitiële keten neemt toe. De problematiek van deze jongeren is zo complex dat het vraagt om een specifieke aanpak en specifieke expertise van de professional. 

Meer over lectoraat LVB en risicovol gedrag

Lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd

Het lectoraat Transformatie in de Zorg werkt voornamelijk aan langdurig onderzoek met studenten en docenten. Ook levert het lectoraat een bijdrage aan de Master Jeugdzorg. Masterstudenten vinden hun weg in stages bij instellingen in de regio en bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs.

Meer over lectoraat Transformaties in de Zorg voor Jeugd

Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit

Samen met diverse werkveldpartners pakt het lectoraat vraagstukken op omtrent de relatie van risicojongeren en zorg- of welzijnsprofessionals. Het lectoraat onderzoekt wat we weten over de effectiviteit van bejegening en verbondenheid, en hoe samenwerkingsrelaties van professionals verstevigd kunnen worden zodat een integrale aanpak beter van de grond komt. 

Meer over lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit

Lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en jeugdpsychiatrie vervult een brugfunctie tussen Curium-LUMC en het onderwijs van Hogeschool Leiden. Het onderzoek van het lectoraat richt zich op het verbeteren van de behandeling van kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun gezinnen. 

Meer over lectoraat Sociaal Werk in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap focust zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze voor zorg- en welzijnsprofessionals. Sociale innovatie kan slagen door de deskundige inzet van sociaal professionals als zij ook een sociaal ondernemende basishouding ontwikkelen.

Meer over lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap