Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over het kenniscentrum

Het kenniscentrum Samen Redzaam is onderdeel van de faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie (SW&TP) van Hogeschool Leiden. De missie van de faculteit is het opleiden van kritische professionals die vanuit betrokkenheid een bijdrage leveren aan inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij.

Wie werken er samen binnen het kenniscentrum?

Het kenniscentrum Samen Redzaam is een initiatief van de faculteit SW&TP van Hogeschool Leiden. De acht lectoraten van deze faculteit vormen de kern van het kenniscentrum:

symbolen van betrokken lectoraten Kenniscentrum Samen Redzaam

Wisselwerking onderzoek en onderwijs

De lectoraten binnen het kenniscentrum zijn allen sterk verbonden met het onderwijs. De betrokkenheid van lectoren bij onderwijsactiviteiten draagt bij aan het verankeren van innovaties binnen zowel het onderwijs als het beroepenveld. 

Meer over de toepassing van onderzoek in het onderwijs