twee studenten lopen door mediatheek

Onderzoek

Het kenniscentrum Samen Redzaam bestaat uit verschillende lectoraten die onderzoek verrichten binnen het sociaal domein. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten sinds 2015 extra taken en verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning van hun inwoners op het gebied van zorg, zelfredzaamheid en participatie. Zij werken samen met verschillende organisaties en instanties om hier uitvoering aan te geven, waar het kenniscentrum er een van is. Het kenniscentrum levert met praktijkonderzoek een wezenlijke bijdrage aan de inclusie van (groepen) mensen in de maatschappij. 

Sociaal domein

Enerzijds is het werk van het kenniscentrum gericht op preventie en op het bevorderen van gezondheid en welzijn. Anderzijds beoogt het kenniscentrum ertoe bij te dragen dat mensen van jong tot oud zoveel mogelijk, na tegenslagen in hun leven, weer zelfredzaam kunnen worden. Specifieke groepen of betrokkenen krijgen binnen een bepaalde maatschappelijke context in praktijkgericht onderzoek een stem zodat duidelijk wordt hoe deze groep tijdelijk, of indien nodig langdurig, het beste kan worden ondersteund.

Doelgroepen

De onderzoeken binnen het kenniscentrum richten zich binnen het sociale domein op doelgroepen van alle leeftijden, met een sterk accent op jeugd. Deze doelgroepen zijn:

  • gezinnen
  • jeugd
  • volwassenen
  • ouderen

Daarnaast richt het onderzoek richt zich niet alleen op cliënten of burgers, maar ook op professionals die binnen of, aangrenzend aan, het sociaal domein met (groepen) cliënten of burgers werken. Dit zijn de ketenpartners/netwerken, bestuurders en (wijk)teams. 

Onderzoekslijnen

Het onderzoek binnen het kenniscentrum werkt met gedeelde onderzoekslijnen.

Iconen gedrag en verandering, integrale samenwerking, en professionalisering en ondersteuning

Gedrag en Verandering

Het kenniscentrum wil (via professionals) bevorderen dat mensen in staat zijn om, gezien de telkens nieuwe opgaven waar de dynamische en complexe samenleving hen voor stelt, beter te functioneren.

Integrale Samenwerking

Binnen de onderzoekslijn ‘Integrale Samenwerking’ wil het kenniscentrum inzicht krijgen in de belemmerende en bevorderende factoren voor samenwerking, samenhang, afstemming en gemeenschappelijkheid, om daarmee het integraal werken te verbeteren.

Professionalisering & Ondersteuning

Met de onderzoekslijn ‘Professionalisering & Ondersteuning’ willen de lectoren de kennis en vaardigheden van beroepsgroepen in het werkveld verbeteren en verder ontwikkelen.

Publicaties

De publicaties gerelateerd aan de onderzoeken zijn beschikbaar via de betrokken lectoraten van het kenniscentrum. 

Meer weten?

Wil je graag meer informatie over de onderzoeken of een samenwerking aangaan? Neem dan via de betrokken lectoraten contact op om de mogelijkheden te bespreken.