Hogeschool Leiden

Promotie Jesse Roest

Op donderdag 23 juni a.s. verdedigt Jesse zijn proefschrift over de samenwerkingsrelatie tussen jongeren en professionals in de jeugdhulpverlening, getiteld: "The Therapeutic Alliance in Child and Adolescent Psychotherapy and Residential Youth Care".

De verdediging vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk). Adres: Singel 411, 1012 WN Amsterdam.

Ben jij er ook bij? Klik hier

Korte samenvatting van het proefschrift:

De alliantie (samenwerkingsrelatie tussen cliënt en hulpverlener) is een van de meest onderzochte onderwerpen in de psychologische literatuur over therapie bij zowel volwassenen als kinderen. Een belangrijk verschil met therapie voor volwassenen is dat bij behandeling van kinderen en adolescenten doorgaans ouders of andere verzorgers betrokken zijn. De professional dient dan een samenwerking aan te gaan met zowel de jeugdige als de ouder, waardoor de alliantie tri-directioneel is in plaats van een dyadische relatie. De behandeling van jongeren met complexe sociaal-emotionele en gedragsproblemen vindt soms plaats in een residentiële setting, waarin jongeren een alliantie moeten vormen met meerdere professionele hulpverleners.

Het doel van dit proefschrift was om een bijdrage te leveren aan de kennis over de alliantie in de hulpverlening aan jongeren. Hiervoor is een serie meta-analyses uitgevoerd met als doel om inzicht te krijgen in a) de verschillen en associaties tussen alliantiescores van verschillende informanten (jongere, ouder, hulpverlener) en b) een beter begrip te krijgen van het verband tussen alliantie en behandeluitkomst.

Verder omvat dit proefschrift twee empirische studies naar de alliantie in de residentiële jeugdzorg. Een vragenlijst werd ontwikkeld voor gebruik bij kinderen en jonge adolescenten. Een tweede studie richtte zich op de longitudinale relatie tussen alliantie en behandelmotivatie bij jongeren die in een residentiële instelling verbleven. Daarnaast is een essay geschreven over factoren waarvan verondersteld wordt dat ze van invloed zijn op het tot stand komen en onderhouden van een alliantie met jeugdigen en ouders in residentiële hulpverlening, en die ook kunnen bijdragen aan de kennis over alliantiebreuken en het proces van het oplossen van alliantiebreuken. Over het geheel genomen draagt dit proefschrift bij aan de bestaande kennis over de alliantie in de hulpverlening aan kinderen en jongeren en kan het bijdragen aan een beter begrip van de alliantie in de residentiële jeugdzorg, waarbij de alliantie vanuit een systemisch perspectief moet worden benaderd. Een belangrijke uitdaging voor toekomstig onderzoek is om kennis over de samenwerkingsrelatie te ontwikkelen in co-creatie met cliënten en professionals.

Meer lezen, klik hier ( pdf, 119 KB ) voor de samenvatting van het proefschrift.