Hogeschool Leiden

Promotie Ellen Eltink: leefklimaat en antisociaal gedrag

2 april 2020 - Vandaag promoveerde Ellen Eltink (Universiteit van Amsterdam) met haar proefschrift ‘Back to Basic’ op de relatie tussen antisociaal gedrag bij jongeren en de kwaliteit van het leefklimaat in de (gesloten) residentiële zorg.

Misschien niet een verrassende conclusie, maar een positief leefklimaat draagt bij aan de vermindering van antisociaal gedrag en agressie, waarbij met name de ervaren veiligheid door de jongere ertoe doet. Ook dat is op zich niet verassend, want wanneer jongeren zich niet veilig voelen gaan ze vecht- of vluchtreacties vertonen of vermijden ze contact, een van de belangrijkste psychologische basisbehoeften volgens de Zelfdeterminatietheorie en een voorwaarde voor een positief leefklimaat. De Nederlandse Justitiële Jeugdinrichtingen waar Ellen als klinisch psycholoog en science-practitioner jarenlang heeft gewerkt, hebben al sinds 2013 een uitgebreid programma om jaarlijks de kwaliteit van het leefklimaat te meten en waar nodig te verbeteren.

Een mooi voorbeeld waar wetenschap en praktijk hand in hand gaan voor een betere toekomst van deze kwetsbare jongeren.

Promotores:

Geert-Jan Stams (UvA), Peer van der Helm (Hogeschool Leiden) en Inge Wissink (UvA).

Het proefschrift van Ellen is te lezen op de website van de Universiteit van Amsterdam.