Hogeschool Leiden

Met haar jeugdzorgbeleid wekt de overheid geen enkel vertrouwen

TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE VRAAGSTUKKEN - 15 maart 2022 - Het nieuwe kabinet heeft het voornemen om ook in de jeugdzorg bezuinigingen door te voeren.

Rijk en gemeenten spelen elkaar de bal toe als het gaat om de hopeloos functionerende jeugdzorg. Jongeren en hun ouders die van dit beleid de dupe zijn, hebben inmiddels geen enkel vertrouwen meer in de overheid. De kans om dat vertrouwen terug te winnen, is er. Maar dan moet je daar als overheid wel geld voor hebben.