Hogeschool Leiden

Een nieuw jaar: een blik over de schouder en een blik naar de toekomst

Een nieuw jaar is aangebroken en we hebben de tijd genomen even over de schouder terug te kijken naar het vorige jaar én vooruit te kijken naar het jaar dat voor ons ligt. We delen graag wat wij hebben gezien en wat onze voornemens zijn voor 2021.

Het was een bijzonder jaar. Met diep respect zien we hoe instellingen meebewegen op de golven van de pandemie. Jeugdigen en cliënten moeten soms onderwijs en dagbesteding op locatie missen. Deze tijd vraagt een lange adem, geduld en begrip. Iets wat al lastig is, maar dat nog meer wordt naarmate de tijd vordert. We denken ook aan de professionals die zo hard werken vanuit hun hart en gedrevenheid. De werkdruk is hoog en eigen welzijn en gezondheid staan onder druk. En er zijn de jeugdigen en kwetsbaren die wachten op (jeugd)hulp en ondersteuning.

Voor ons was 2020 een jaar waarin we op afstand van elkaar waren, maar waar we elkaar en onszelf beter leerden kennen. Een jaar waarin wij als onderzoeksgroep intern hechter zijn geworden, terwijl we elkaar al bijna een jaar niet fysiek hebben gezien. Nieuwe collega’s hebben we zelfs alleen nog maar online ontmoet. We zijn trots dat we een vast team hebben en dat we sinds januari met twee nieuwe krachten voorlopig weer op volle sterkte zijn.

We blijven ons in 2021 inzetten voor de zorg voor kwetsbare jeugd, gezinnen en voor professionals en leerkrachten die hen bijstaan in het kader van ons Kenniscentrum Samen Redzaam van de faculteit Sociaal werk en Toegepaste psychologie aan onze hogeschool, waar we samen met zeven andere lectoraten praktijkgericht onderzoek doen.

In dit nieuwe jaar zetten wij met ons lectoraat lopende projecten voort. Denk aan:

  • Periodiek leef-, leer-, werkklimaatonderzoek in alle JJIs;
  • Onderzoek met en in gezinshuizen vanuit de Sia Raak-publiek subsidie Hoop een huis een geven en onderzoek naar de trajectbenadering van slachtoffers van loverboys in het kader van een ZonMW subsidie, en;
  • Een door Matra-subsidie gefinancierd project in gesloten jeugdzorg en jeugdgevangenissen in Balkanlanden om de veiligheid en vervulling van basisbehoeften van de jongeren te borgen

Er starten ook nieuwe projecten. Natuurlijk staat het jaar in het teken van Covid en we gaan door met ons grootschalige onderzoek naar de impact van de pandemie en coronamaatregelen op het leef- en werkklimaat en welzijn van cliënten en medewerkers in verschillende instellingen. Een greep uit andere projecten en thema’s die onze aandacht hebben en krijgen;

  • Rechtspositie van jeugdigen in gesloten instellingen (met behulp van een Sia-Raak Publiek subsidie, in samenwerking met o.a. Hogeschool Windesheim, Hogeschool Rotterdam en gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam);
  • Hulpverlening aan slachtoffers van schadelijke traditionele prakrijken (met behulp van een ZonMw subsidie, in samenwerking met o.a. Fier);
  • Organisatie van jeugdhulp bij multiproblematiek (complexe casuïstiek) , en;
  • Tegenoverdracht in forensische sector (gedrag van medewerkers richting cliënten).

Tot slot: we kunnen in 2021 gaan werken met de vernieuwde leefklimaatvragenlijst, de Group Climate Inventory-revisited, ofwel GCI-R; het resultaat van een mooi traject na een mooi  traject in samenwerking met de praktijk en waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwste inzichten De nieuwe handleiding en vragenlijst zijn vrij toegankelijk en vrij te gebruiken. De vragenlijst is nu gevalideerd op de doelgroep jeugdigen in (forensische) instellingen. Momenteel is er een valideringsstudie gaande onder een volwassen LVB populatie die al veelbelovende resultaten oplevert. Om in de toekomst te beschikken over referentiewaarden roepen we op om met ons geanonimiseerde datasets te delen. Ook zijn we te allen tijde bereid mee te denken hoe afname te organiseren of resultaten te duiden. Daarnaast zal het in 2021 ook mogelijk blijven dat wij op basis van offerte-facturering klimaatonderzoek uitvoeren bij jouw instelling. Er zijn ook mogelijkheden om intern mensen wegwijs te maken c.q. op te leiden om (periodieke) metingen uit te voeren.  

Kortom; wij zijn dit jaar met frisse moed begonnen en blijven ons inzetten om in de praktijk medewerkers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken met groot maatschappelijk belang. We kijken uit naar verdere samenwerking met vertrouwde gezichten en nieuwe contacten.

Alle goeds voor 2021,

Lectoraat Residentiële Jeugdzorg, Hogeschool Leiden

Peer van der Helm, Geke Klapwijk, Veronique van Miert, Anna Dekker, Jesse Roest, Susanne Höfte, Inge de Wit, Heleen Wesselius, Nina van der Niet, Nina Uiterwijk en Gülcan Argun