Juliëtte Sonderman

Juliette Sonderman

Drs. Juliette Sonderman ontwikkelt voor Hogeschool Leiden onder meer onderwijs voor het HBO sociaal werk. Daar waar hulp en dwang en drang samenkomen- en dan vooral bij jeugd-  ligt haar specialiteit. Ook doet zij promotie-onderzoek naar de behandeling van meisjes in de gesloten jeugdzorg. Prof. dr. Dike van de Mheen (Universiteit van Tilburg), dr. Peer van der Helm en dr. Chris Kuiper zijn respectievelijk promotor en co-promotoren.  

Achtergrond

Juliette Sonderman is psycholoog en maatschappelijk werker en werkt al ongeveer dertig jaar met en voor in hun ontwikkeling bedreigde jongeren en kinderen. In haar meest recente functies werkte zij als gedragsdeskundige bij de jeugdreclassering in Haarlem en was ze pedagogisch directeur van een justitiële jeugdinrichting. 

Huidige projecten

Promotie-Onderzoek “Leefklimaat voor opgesloten meisjes”

Resultaten uit het leefklimaatonderzoek laten zien dat opsluiting in een gesloten inrichting een ander effect heeft op meisjes dan op jongens (Sonderman & Van der Helm, 2012). Jongens lijken meer te profiteren van hun verblijf dan meisjes: ze waarderen de sfeer in de inrichting positiever en raken sterker gemotiveerd voor behandeling. Uit onderzoek van Van der Molen (2016) blijkt dat meisjes er na een verblijf in een gesloten jeugdinstelling over het algemeen slecht aan toen zijn. Verslaving, prostitutie door loverboys en tienermoederschap zijn tekenend voor hun leefomstandigheden.

In haar onderzoek zoekt Sonderman naar genderspecifieke manieren om het leefklimaat voor meisjes in gesloten jeugdzorg te optimaliseren. Zo is de leefklimaatmeting uitgebreid een meting van de kwaliteit van de onderlinge omgang tussen jongeren op afdelingen. Meisjes lijden namelijk enorm onder slechte verhoudingen op een afdeling. Ook ontwikkelt ze binnen haar onderzoek middelen om groepsleiders te ondersteunen om de onderlinge sfeer op een afdeling ten positieve te beïnvloeden.