Juliëtte Sonderman

Juliette Sonderman

Achtergrond

Drs. J. (Juliëtte) Sonderman is psycholoog en maatschappelijk werker. Zij werkt al ongeveer 30 jaar met en voor in hun ontwikkeling bedreigde jongeren en kinderen (meest recent: als gedragsdeskundige bij de jeugdreclassering in Haarlem). Op dit moment ontwikkelt zij onder meer onderwijs voor de Hbo-onderwijs (landelijke minor werken in het gedwongen kader) voor Hogeschool Leiden en is bezig met het uitvoeren van (promotie-) onderzoek naar het behandelen van meisjes in de gesloten jeugdzorg (zie onderzoek). Prof. dr. Geert Jan Stams (Universiteit van Amsterdam) begeleidt dit onderzoek als promotor en dr. Peer van der Helm is co-promotor. 

Onderzoek

Uitkomsten van het leefklimaatonderzoek roepen vaak meer vragen op. Analyse van de bestaande gegevens van het leefklimaatonderzoek laat zien dat er sterke aanwijzingen zijn voor de gedachte dat het opsluiten in gesloten inrichtingen op meisjes een ander effect heeft dan op jongens (Sonderman & Van der Helm, 2012). Jongens lijken over de tijd van hun verblijf in de gesloten inrichting meer te gaan profiteren van hun verblijf: ze waarderen het leefklimaat in de inrichting telkens positiever en hun behandelmotivatie stijgt. Hoewel er nog te weinig gegevens in het longitudinale onderzoek van het leefklimaat over meisjes beschikbaar waren, lijkt het er op dat meisjes naarmate hun verblijf in de gesloten inrichting langer duurt, eerder gaan lijden onder de behandeling dan dat zij ervan gaan profiteren. Uit recenter onderzoek van Van der molen en Krabbedam (2013) blijkt dat meisjes er na een verblijf in een gesloten jeugdinrichting eigenlijk standaard bijzonder slecht aan toe zijn. Verslaving, prostitutie en tienermoederschap zijn tekenend voor hun leefomstandigheden. Wanneer u geïnteresseerd bent in hoe zo'n leven er uit kan zien, illustreert de recente documentaire "Alexandra" van een ervaringsdeskundige regisseur dit beeld uitstekend.