Evelyn Heynen

Evelyn Heynen

Evelyn Heynen PhD is momenteel werkzaam als docent bij Zuyd Hogeschool en Maastricht University nadat zij twee jaar als onderzoeker heeft gewerkt bij Mondriaan Groep.  Zij is nauw betrokken bij het lectoraat Residentiële Jeugdzorg en ondersteunt het lectoraat bij verschillen onderzoeken in gesloten jeugdinstellingen.

Onderzoek

In 2016 is zij gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Heynen toont met haar onderzoek aan dat er een relatie bestaat tussen het leefklimaat in Nederlandse en Duitse justitiële jeugdinrichtingen en het gedrag van gedetineerde jongeren. Opvallend zijn de verschillen in de beleving van het leefklimaat in Nederland en Duitsland. De gedetineerde Nederlandse jongeren beoordeelden de aspecten ondersteuning en sfeer positiever, terwijl in Duitsland het groeiaspect beter gewaardeerd werd. Heynen: "In Duitsland ligt de nadruk vooral op opleiding, er zijn daar diverse goed uitgewerkte opleidingsprogramma’s, terwijl in Nederland meer de nadruk ligt op behandeling van psychiatrische problematiek". In Duitsland bleek meer sprake te zijn van een repressief klimaat met veel strikte regels, een negatieve en onveilige sfeer met weinig ondersteuning en groeikansen wat gerelateerd is aan meer reactieve (directe) agressie en geweten- en gevoelloze trekken bij de groep Duitse gedetineerde jongeren. Dit heeft volgens Heynen te maken met de hiërarchische cultuur in Duitsland.

Evelyn Heynen

"Medewerkers op de groep dragen een uniform en de taak van groepsmedewerkers in Duitsland is tweeledig, zowel opvoeding als beveiliging. In Nederland zorgen groepsmedewerkers enkel voor het opvoedingsaspect en neemt een beveiligingsdienst de taak van de beveiliging op zich. Deze voorbeelden geven een eerste indruk in de verschillende belevingen van de jongeren op basis van het systeem. Toekomstig onderzoek zou zich meer kunnen richten op de positieve competenties van elk systeem om gezamenlijk te werken aan een optimalisering van het leefklimaat".

Evelyn Heynen

Bekijk de samenvatting van het proefschrift

Internationale publicaties

  • Heynen, E.J.E. Van der Helm, G.H.P. Stams, G.J.J.M Korebrits, A.M., (2014) Measuring group climate in A German youth Prison - A German validation of the `Prison Group Climate Instrument´ (PGCI), Journal Forensic Psychiatry and Psychology. 14, 45-54.
  • Heynen, E.J.E., Van der Helm, G.H.P., Stams, G.J.J.M, Korebrits, A.M. (2015), Anwendungsmöglichkeiten des deutschen ´Prison Group Climate Instrument´ (PGCI) zur Erfassung des Gruppenklimas in (Jugend) Strafanstalten, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 3, 224-231.
  • Heynen, E.J.E., Van der Helm, G.H.P., Behrens, E., Korebrits, A.M., (2015), Das Gruppenklima im Deutschen Jugendstrafvollzug, Ein Sachstandsbericht zur aktuellen Prison Group Climate Forschung in Nordrhein Westfalen, Bewährungshilfe - Soziales, Strafrecht, Kriminalpolitik. 4, 410-421.
  • Heynen, E.J.E., Van der Helm, G.H.P., Dolmans, B. (2015) het kan ook anders, Nieuwe inzichten in de omgang met jongeren binnen een open groep van een Jeugdzorg Plus Instelling op basis van resultaten van het leefklimaatonderzoek, Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 54, 434-440
  • Deen, M., Heynen, E.J.E., Schouten, B.A.M., Van der Helm, G.H.P., Korebrits, A.M., (2014), Games [4Therapy] project: Lets talk!, (2014). In:  Schouten, Fedtke, Schijven, Vosmeer, Gekker (2014), Games for health 2014, ISBN: 978-3-658-07140-0 (Print) 978-3-658-07141-7 (Online)
  • Heynen, E.J.E., Van der Helm, G.H.P., Cima, M.J., Stams, G.J.J.M, Korebrits, A.M. (2016). The relation between living group climate, aggression, and callous unemotional traits in delinquent boys in detention. International Journal Offender Therapy and Comparative Criminology. doi: 10.1177/0306624X16630543
  • Heynen, E.J.E., Van der Helm, G.H.P., Wissink, I.B., Stams, G.J.J.M, Moonen, X.M.H., (in press), -I don’t care about what you want!-The Relation between Juvenile Delinquents’ Responses to Social Problem Situations and Empathy in Secure Juvenile Institutions. Journal of Interpersonal Violence