Welkom op Hogeschool Leiden

Dr. A. (Angelien) Sanderman

Angelien Sanderman (1968) is sinds 1 september 2021 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden.

Voorzitter College van Bestuur: Angelien Sanderman

Achtergrond en expertise

Angelien Sanderman volgde de hbo-opleiding Logopedie in Hengelo en studeerde Taal- en Spraakpathologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1996 promoveerde zij aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Vervolgens was Angelien werkzaam als onderzoeker Spraaktechnologie bij TUE/Philips en daarna bekleedde ze diverse managementposities binnen KPN Research en KPN International. Bij TNO was haar laatste functie algemeen directeur Earth, Life and Social Sciences en lid van de bestuursraad. Gedurende haar tijd bij TNO zat ze o.a. in de Raad van Advies van het Leiden Bio Science Park.

Tussen 2014 en 2018 was Angelien lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, waar ze zich focuste op de domeinen zorg, techniek, ICT, economie en talentontwikkeling. Na 2018 werkte ze als directeur bij het bedrijf HCP.

Angelien Sanderman is getrouwd, heeft twee kinderen en woont in Voorburg. 

Ambitie

Als voorzitter van het College van Bestuur heeft Angelien Sanderman zich onder andere ten doel gesteld de bestaande interne en externe verbindingen verder te verstevigen. Gezamenlijkheid is hierbij het devies.

‘De vijf beloftes aan onze studenten, zoals die in ons huidige instellingsplan zijn opgenomen, zijn voor mij een belangrijke leidraad. Een hogeschool moet naar mijn idee in de eerste plaats een plek zijn waar studenten kunnen laten zien waar ze in uitblinken. Een plek waar ze worden uitgedaagd om te groeien.’

Relevante nevenfuncties

  • Lid Raad van Commissarissen, Regina Coeli (nonnen van Vught) (2018 – heden)
  • Lid Raad van Toezicht Zonnehuisgroep Vlaardingen (2018 – heden)
  • Lid Bestuurscommissie Onderwijs (onbezoldigd), Vereniging Hogescholen, (2022-heden)
  • Lid Raad van Toezicht ROC Mondriaan Den Haag (2019 – 2021)
  • Lid Raad van Toezicht, Breda University of Applied Sciences (2019 – 2021)
  • Lid Raad van Toezicht Museum voor communicatie Den Haag (2018 -2019)
  • Raad van Advies (onbezoldigd) Bio Science Park Leiden (2013 - 2014)
  • Raad van Toezicht (onbezoldigd) RenQi (2012 – 2014)
  • Raad van Advies (onbezoldigd) Centrum voor Energievraagstukken (UvA) (2011 – 2014)
  • Raad van Advies (onbezoldigd) Stichting IIP Duurzame ICT (2010 – 2014)