Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

(Verlenen van) palliatieve zorg (door) jonge verpleegkundigen

Palliatieve zorg vormt een belangrijk onderdeel van de zorg die dagelijks door verpleegkundigen geboden wordt. Jonge verpleegkundigen komen al vroeg in hun werk voor complexe situaties te staan, waarvoor zij zich regelmatig niet goed genoeg voorbereid voelen.

verpleeghulp in kantoor, met collega op achtergrond

Ons doel

In samenwerking met leden van het Palliatief Adviesteam van het Alrijne ziekenhuis, het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap, het MBO Rijnland en het LUMC is hierom vanuit een subsidie van Zonmw het Evidence Based Palliative Care (EFPC) programma ontwikkeld. Het programma speelt in op de barrières die studenten en net gediplomeerde verpleegkundigen ervaren rondom het verlenen van palliatieve zorg. In een veilige omgeving oefenen de verpleegkundigen met casuïstiek die zij op de werkvloer tegenkomen, waarna zij in learning community-bijeenkomsten ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

 

Contact

Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie

Vier studenten tijdens een meeloopdag van Hogeschool Leiden.
2 vrouwelijke verpleeghulpen kijken samen naar computerscherm, overleg

Procesevaluatie en fenomenologische studie

Gedurende een periode van twee jaar wordt een procesevaluatie opgezet om de haalbaarheid en de impact van het programma te onderzoeken. Hiernaast vindt er een fenomenologische studie plaats naar de ervaringen van jonge verpleegkundigen rondom het verlenen van palliatieve zorg.

 

 

 

Kijk voor meer algemene informatie bij kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER).