Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Omics in de Polder

Het veenweidegebied in Nederland is bijzonder, maar staat ook onder druk. Het gebied is belangrijk voor landbouw, wonen, natuur, recreatie, wegen en wateropslag. Maar door klimaatverandering, de afname van de verschillende soorten planten en dieren, bodemdaling en de vraag naar meer huizen, is er veel discussie. We kijken hoe we het gebied anders kunnen inrichten. Zo willen we de landbouw verduurzamen en meer natuur in het gebied brengen.

Contact

Peter Lindenburg

Lector Metabolomics
Portretfoto lector Peter Lindenburg

Ons doel

Met ons RAAK-publiek project 'Omics in de Polder' gaan we nieuwe onderzoekstechnieken ontwikkelen en gebruiken. Zo willen we de veranderingen in de natuur van het veenweidegebied beter volgen. We gaan vooral kijken naar het effect van bemesting op de grond en het water in de sloten. Want mest bevat stoffen die invloed kunnen hebben op de verschillende soorten leven in de bodem en het water. 

Samenwerking

In dit project werken we samen met verschillende groepen. Zo hebben we kennisinstellingen, een burgerinitiatief, een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, een waterschap en andere belanghebbenden aan boord. Zo proberen we samen de uitdagingen in het veenweidegebied aan te gaan. 

Onderzoekslocatie

Levend Lab & Polderlab

We doen ons onderzoek op twee speciale plekken: Het Levend Lab en Polderlab Vrouwe Venne. 

In het Levend Lab van de Universiteit Leiden kunnen we de natuurlijke omstandigheden van het polderlandschap heel goed namaken. We kijken daar vooral naar de effecten van verschillende soorten bemesting op het water in de sloot.

Het Polderlab Vrouwe Venne is een initiatief van burgerco√∂peratie Land van Ons. Hier wordt 33 hectare veenweidegrond duurzaam beheerd. We experimenteren met nieuwe teelten en kijken naar het effect van bemesting op de bodem. 

Technieken

  • Metagenomics
  • eDNA
  • Morfologie
  • Metabarcoding DNA
  • LC-MS
  • GC-MS
  • eMetabolomics
  • DNA-extractiemethode
  • Next generation sequencing 
  • Verschillende uni-en multivariate technieken

Projectinformatie

Type project

RAAK-publiek

Looptijd

2023-2024

Status

Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Metabolomics, Metagenomics, Bio-informatica

Projectleiding

Peter Lindenburg en Arjen Speksnijder

Docentonderzoeker(s)

André van Roon (CH)

Analist(en)

Evelyne Burgwal (CH), Marco van Klink (CH), Rob Pastoor (BM)

Student(en)

Twee studenten CH 4e jaar

Partner(s)

Universiteit Leiden: Centrum voor Milieuwetenschappen, Naturalis Biodiversity Centre, LIOS, Land van Ons, Hoogheemraadschap van Rijnland, Samenwerkingsorgaan Holland- Rijnland, Gemeente Leiden

Een sloot in een weiland