Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

De wijk als inclusieve en aantrekkelijke leefomgeving

In dit project werken (docent)onderzoekers van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en het lectoraat Sociale Innovatie samen met inwoners, zorg- en welzijnsprofessionals en andere betrokkenen aan een gezond en inclusief Leiden Zuidwest.

Foto van een wijk in Leiden

Wat en hoe?

De zorg wordt in toenemende mate integraal en in de directe omgeving van mensen aangeboden (Holland Health, 2021; Integraal Zorgakkoord: ' Samen werken aan gezonde zorg'). De overheid zet in op een gezonde leefstijl, preventie en passende zorg dicht bij huis. De inwoners en zijn of haar behoeften staan daarbij centraal. 

Om dit te bewerkstelligen is een goede samenwerking tussen inwoners, zorg- en welzijnsprofessionals en de gemeente nodig. De lectoraten ERFB en SI en de verschillende opleidingen binnen de Hogeschool Leiden willen samen met de genoemde partijen in de wijk leren en optrekken om een bijdrage te leveren aan een gezonde en inclusieve wijk. In een gezonde en inclusieve wijk wordt de (positieve) gezondheid van inwoners bevorderd en kan iedereen meedoen aan het dagelijks leven.


 

Een kaart van Leiden met omcirkelde plekken

Contact

Leendert Guijt

Foto van Leendert Guijt

Resultaten

In 2023 hebben we samen met inwoners en professionals de wensen en behoeften ten aanzien van een gezonde en inclusieve leefomgeving in kaart gebracht, gecombineerd met feiten, cijfers en beleid voor de wijk. Dit heeft geresulteerd de Atlas van Leiden Zuidwest en de Schatkaart van Leiden Zuidwest. De verkenning heeft geleid tot de volgende drie thema’s:

  • Versterking van inwonersparticipatie;
  • Versterking van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en;
  • Het vergroten van de bekendheid en het gebruik van het bestaande aanbod in de wijk. 

Door middel van participatief actieonderzoek gaan wij in 2024 samen met inwoners en professionals de resultaten en opbrengsten van de verkenning omzetten in concrete acties in de wijk. 

Nieuws

Hoe richt je een gezonde en aantrekkelijke wijk in? Bijeenkomst in Leiden Zuidwest

Nieuws | Onderzoek
Lees meerover Hoe richt je een gezonde en aantrekkelijke wijk in? Bijeenkomst in Leiden Zuidwest
Mensen in gesprek over hoe de wijk gezonder en aantrekkelijker zou kunnen worden