Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

NWO-subsidie voor project 'Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen'

21 december 2020 | Algemeen

Het project ‘Wetenschapsclubs voor kansarme kinderen van nu, voor een meer inclusieve wetenschap in de toekomst’ is één van de 16 toegekende projecten binnen het programma ‘Wetenschapscommunicatie’ van de NWA.

Man laat kinderen een bos zien

Lector Natuur en Ontwikkeling Kind Dieuwke Hovinga is namens Hogeschool Leiden penvoerder van het project en werkt samen met het Museon, Natura Docet Wonderryck Twente, Natuurmuseum Fryslân, Naturalis Biodiversity Center en de Vereniging van wetenschapsmusea en science centers (VSC). Het consortium wil kansenongelijkheid verkleinen en wetenschap toegankelijker maken. Met deze subsidie komt er een bedrag van €200.000 beschikbaar om het project te verwezenlijken; er komen in meerdere regio’s in het land inclusieve wetenschapsclubs, verbonden aan een lokaal geactiveerd ‘leerecosysteem’, gericht op potentiële achterstandskinderen.

Onderzoeker Sofia van Santen
Fantastisch dat deze subsidie is toegekend. We richten ons op kinderen die van huis uit minder vanzelfsprekend in aanraking komen met wetenschap of ervaren dat zij ‘geen wetenschap kunnen’. Dit zijn veelal kinderen die in minder sociaalbevoorrechte situaties opgroeien.

Van Santen vervolgt: "Wetenschapsmusea kunnen met hun expertise en netwerken hele waardevolle educatie bieden. Bij hen speelt de vraag hoe we deze kinderen kunnen bereiken en welkom kunnen laten voelen al een tijd. Met deze clubs kunnen kinderen ‘op wetenschap’, net zoals ze ‘op voetbal’ kunnen. De kinderen doen onderzoekende activiteiten in hun eigen wijk, begeleid door vakexperts en wetenschappers vanuit de musea en hun netwerk. Ook zijn er gastlessen onder schooltijd, en worden activiteiten tijdens school- of buurtevenementen georganiseerd. We willen kinderen enthousiast maken voor wetenschap, ze wegwijs maken en laten ervaren dat wetenschap ook iets voor hen kán zijn. Dit vinden wij belangrijk, omdat meer inclusieve wetenschapseducatie niet alleen leidt tot meer mensen die zich bezig willen houden met wetenschap, maar ook tot meer diversiteit aan mensen die bijdragen aan het wetenschapsveld en daarmee uiteindelijk een eerlijkere en inclusievere samenleving."

Leerecosystemen

Om ervoor te zorgen dat een wetenschapsclub geen losstaand project is, wordt er gewerkt met een relatief nieuwe structuur en aanpak, een zogenaamd ‘leerecosysteem’. Zo’n ‘leerecosysteem’ verbindt binnen- en buitenschools leren doordat lokale instellingen zoals scholen, buurtcentra, bibliotheken, onderzoeksinstituten en andere wetenschapsmusea samenwerken. Door het verbinden van leermogelijkheden en het wegnemen van drempels kunnen kinderen steeds een volgende stap zetten in hun talentontwikkeling. In Leiden is vanuit Naturalis Biodiversity Center reeds een pilot gestart die succesvol is en zich steeds beter weet in te bedden in de regio.

Sofia van Santen
Natuur om de hoek is zo'n leerecosysteem met een naschoolse club hier in de Leidse Kooi waar we vanuit het lectoraat onderzoek naar hebben gedaan. Nu kunnen we deze aanpak verder uitrollen.

Onderzoek

Het lectoraat gaat zich samen met professionals uit de praktijk buigen over de vraag ‘Hoe zien toegankelijke en inclusieve wetenschapsclubs eruit?’ Dit gebeurt binnen een Community of Practice (COP). In de COP werken professionals, experts en onderzoekers uit het consortium samen aan de opbouw van de clubs. Hierbij wordt beoordeeld hoe de clubs inclusieve wetenschap kunnen versterken. Het handelen wordt hier dan steeds op afgestemd. Tegelijk levert onderzoek binnen de COP bij aan kennis over inclusieve wetenschapseducatie en communicatie die onderbouwd en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Dit zorgt weer nieuwe relevante kennis op voor wetenschapscommunicatie in brede zin.

Twee kinderen onderzoeken een steen

Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de NWA. Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Meer weten over dit project en de in dit artikel genoemde initiatieven? Lees meer over het lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind, de Nationale Wetenschapsagenda en de samenvatting en aanbevelingen Natuur om de hoek ( pdf, 972 KB ).

Foto's afkomstig uit het project 'Natuur om de hoek'.