MBO student

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • Opleiding
 • Didactiek
 • Start 21 januari 2025
 • Duur circa 1,5 jaar
 • Nederlandstalig
 • Erkend getuigschrift bve/mbo

In het kort

Ben je docent in het mbo en wil je het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behalen? Tijdens dit traject krijg jij de kans om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen en versterk je jouw docentschap. In circa 1,5 jaar nemen we je mee langs de belangrijkste facetten van het vak. Na afronding van dit traject voldoe je aan de bekwaamheidseisen voor de leraar in het mbo (in navolging van de Wet BIO).

Voor wie is het PDG-traject bedoeld?

Het traject Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) richt zich op mbo-docenten zonder onderwijsbevoegdheid die tijdelijk in dienst zijn genomen door de mbo-instelling ( (zij-instromer). Als docent voer je diverse docentrollen uit. Wil je deelnemen dan word je voorgedragen en opgegeven om het traject te volgen door de mbo-instelling waar je werkzaam bent .

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses. Het expertteam werkt daarbij nauw samen met onze partners uit het werkveld. Zo kunnen we optimaal inspelen op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Nieuwsgierig? Bekijk ons actuele opleidingsaanbod.

Wat je leert

Er zijn maar weinig beroepen zo gevarieerd als dat van een docent. Zo probeer je als docent je leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen en ze te gidsen in het doolhof van alle informatie die er is. Je wakkert hun nieuwsgierigheid aan en vertelt ze waarde(n)volle verhalen die ze een leven lang meedragen en die hen vormen. Ook speel je in op de diversiteit in de groep, herken je talenten van leerlingen, help je ze om deze tot ontplooing te brengen en ga je om met allerlei problemen waar jongeren tegenaan kunnen lopen. Denk aan pesterijen, storend gedrag, misbruik, eenzaamheid en andere obstakels. 

Tijdens het PDG-traject dagen we je uit om je docerend vermogen te versterken door je pedagogische en didactische vaardigheden te ontwikkelen. Je verwerft kerncompetenties die horen bij de verschillende rollen van de mbo-docent. Met het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift behaal je geen onderwijsbevoegdheid, maar een bekwaamheid die wordt erkend door de BVE-sector. Na het succesvol afronden van dit traject ontvang je dus een een erkend getuigschrift voor BVE/ mbo.

Vergelijkbare opleidingen en nascholingen

Jezelf verder ontwikkelen binnen jouw vakgebied? Vanuit Centrum onderwijs & innovatie Leiden (COIL) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht van COIL.

Programma

Als docent in het mbo moet je voldoen aan een aantal landelijke bekwaamheidseisen. In deze eisen is vastgesteld wat je moeten weten en kunnen om jouw vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Het PDG-traject sluit aan op wat je in je eigen onderwijsomgeving tegenkomt. Wat je leert tijdens het PDG-traject breng je in praktijk op je eigen werkplek. Hierbij krijg je begeleiding van je werkplekbegeleider (ervaren docent uit jouw eigen organisatie). 

De focus binnen het PDG-programma ligt op het ontwikkelen van de volgende bekwaamheidseisen: 

 • Bekwaamheid en kwalificatie 
 • Vakinhoudelijke bekwaamheid 
 • Vakdidactische bekwaamheid 
 • Pedagogische bekwaamheid 

Bij het uitvoeren van de onderwijstaken (lesgeven, gesprekken voeren, toetsen maken & nakijken en lessen ontwikkelen) wordt meestal een beroep gedaan op meerdere bekwaamheidseisen tegelijkertijd. Voor het PDG-traject zijn daarom vanuit de bekwaamheidseisen vier kerntaken geformuleerd: 

 • doceren 
 • begeleiden van studenten
 • ontwerpen van onderwijs & toetsen
 • professioneel docentschap

Het programma van het PDG-traject bestaat uit een geïntegreerde didactische en pedagogische lijn. Tijdens de lesdagen, coaching en het werkplekleren komen beide lijnen aan bod.

Het PDG-traject gaat in op de volgende centrale thema’s:

 • actuele ontwikkelingen in het onderwijs
 • visie op leren en onderwijs
 • didactische werkvormen
 • methodische opzet van een onderwijsactiviteit
 • oplossingsgerichte gespreksvoering / begeleidingsvormen en reflectie
 • toetsen en evalueren
 • digitale didactiek
 • klassenmanagement en pedagogisch klimaat

Deze thema's lopen als een rode draad door de opleiding.

De lesdagen bestaan uit inhoudelijke dagdelen. Elk dagdeel sluit aan bij een van de vier kerntaken (doceren, begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs & toetsen en professioneel docentschap) en kent een eigen didactiek. Hierdoor ervaar je een rijke variatie aan werkvormen.

Ieder dagdeel vraagt een voorbereiding, zodat de contacttijd optimaal gebruikt kan worden. 

Coaching 
Na de start van dit traject kom je in een coachgroep en krijg je een coach. Deze coach fungeert als aanspreekpunt en biedt inhoudelijke begeleiding bij het verder ontwikkelen van jou als docent. 

Werkplekleren 
Het PDG-traject kenmerkt zich door een combinatie van werken en leren. Het werkplekleren loopt is verweven door het gehele traject. Juist de werkplek biedt de gelegenheid om je bekwaamheden als docent te ontwikkelen, want daar ontdek je in hoeverre je deze beheerst. Op de werkplek krijgen de deelnemers een werkplekbegeleider toegewezen die gemiddeld 2 uur per week de tijd krijgt voor jouw begeleiding.

Toetsing
Het PDG-traject kent een aantal formatieve en summatieve toetsmomenten. Je bouwt je een portfolio op. Dit portfolio maakt onderdeel uit van de eindbeoordeling. Het traject wordt afgesloten met een eindpresentatie.

De dagdelen worden verzorgd door verschillende docenten en ervaringsdeskundigen. Zij zijn expert op een specifiek thema. Ieder dagdeel vraagt een voorbereiding, zodat de contacttijd optimaal gebruikt kan worden. 

De projectleider van het PDG-traject is docent Marieke Schinck. Je kunt contact opnemen via [email protected].

Om te kunnen starten met het PDG-traject is het belangrijk dat je voldoet aan onderstaande instroomeisen. Voor de start vindt er een intakegesprek plaats waarbij de in instroomeisen ook aan de orde komen.

Eis geschiktheidsverklaring

Je beschikt over een door je werkgever afgegeven geschiktheidsverklaring. De geschiktheidsverklaring bevat:

 1. een kopie van een WO/HBO-diploma, niet zijnde een diploma van een lerarenopleiding, of
 2. aantoonbaar bewijs van HBO werk- en denkniveau en tenminste drie jaar relevante werkervaring en
 3. een gewaarmerkte rapportage van een assessmentbureau dat als uitkomst heeft dat jij je via het PDG-traject kan kwalificeren voor het beroep van docent.

Eisen werkplek

Gedurende het PDG-traject heb je een takenpakket als docent dat je in de gelegenheid stelt om alle werkplek-opdrachten uit te voeren en je hebt een aanstelling van minimaal 0,4 fte.

Let op: inschrijven is enkel mogelijk als de mbo-instelling (werkgever) waar je werkzaam bent akkoord is met jouw deelname aan deze opleiding. Neem contact op met het Centrum onderwijs en innovatie Leiden, via [email protected].

Schrijf je in

Het volgende PDG-traject start 21 januari 2025. Meld je aan via de onderstaande link. 

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden. De uiterste inschrijfdatum is gelijk aan de startdatum van de opleiding/cursus.

Praktische informatie

Ben je van plan om deel te nemen aan het traject Pedagogisch Didactische Scholing? Bekijk hier de praktische informatie over de studie-investering, het rooster en de kosten.

Studie-investering: het traject duurt circa 1,5 jaar. De studie-investering is circa 1680 uur (60 EC) en is als volgt verdeeld: contacttijd: 190 uur | zelfstudie: 650 uur | werkplekleren: 840 uur.

Rooster en locatie: 21 januari 2025 is de volgende startdatum. Het rooster volgt. Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Hogeschool Leiden of op een externe locatie vlakbij de hogeschool. 

Kosten en subsidie: € 7100,-  (inclusief online studiemateriaal, koffie/thee en lunch tijdens de studiedagen, exclusief literatuur). Onbevoegde docenten in het mbo komen in veel gevallen in aanmerking voor de subsidie zij-instroom. De werkgever kan deze subsidie aanvragen, waardoor de kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld om een PDG of 2e graads bevoegdheid te behalen. Bekijk de wettelijke toelichting. Via Duo kun je de subsidie aanvragen.

Centrum onderwijs & innovatie Leiden

Als leraar ben je nooit uitgeleerd. Centrum voor onderwijs & innovatie Leiden biedt een uitgebreid aanbod voor professionals in het onderwijs, waaronder post-hbo opleidingen, cursussen, workshops en masterclasses.