Klinisch redeneren op de Spoedeisende Hulp

Klinisch Redeneren

 • Maatwerk / incompany
 • Verpleegkunde
 • Startdatum: op aanvraag
 • Duur: drie dagen
 • Nederlandstalig
 • Certificaat

In het kort

Wat zijn redenen om bepaalde keuzes te maken tijdens de behandeling? Welke vragen stel je aan je patiënt of cliënt en met welk doel? Wanneer bel je een arts en wat kun je dan voorstellen? Tijdens de cursus Klinisch Redeneren fris je je medische biologische kennis op en ontdek je wat er voor nodig is om je eigen observaties en interpretaties hieraan te koppelen. Met behulp van de zes stappen methodiek van Marc Bakker leer je klinisch redeneren zelfverzekerd en gestructureerd toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Op deze manier heb je alles in huis om het complete verpleegkundig proces optimaal te doorlopen.

Voor wie is de cursus Klinisch Redeneren bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen die zich willen ontwikkelen in klinisch redeneren en hun medische kennis willen opfrissen. 

Deze cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 21 accreditatiepunten.

Bij- en nascholingen Verpleegkunde

Het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV), onderdeel van Hogeschool Leiden, biedt verschillende verpleegkundige cursussen, trainingen en masterclasses aan die inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen de zorg. Ook is het mogelijk om een maatwerktraject samen te stellen gericht op de scholingsbehoefte binnen uw organisatie. Verder hebben wijkverpleegkundigen de optie om deel te nemen aan het Leernetwerk Wijkverpleging.

Benieuwd naar wat het CBNV voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met hoofd CBNV Diana van der Boon, e: info.cbnv@hsleiden.nl, t: +31(0)6 1158 5726.

Wat levert de cursus Klinisch Redeneren je op?

Jou hoeft niet verteld te worden hoe je verpleegkundige moet zijn. Of je het ooit in je opleiding hebt gehad, je al een dijk aan ervaring hebt of net begint: klinisch redeneren is iets wat verpleegkundigen allemaal al doen. Wat biedt deze cursus je dan wel? Je leert alle stappen in klinisch redeneren bewust te doorlopen zodat je niets overslaat in het verpleegkundig proces. Zo voorkom je dat je cruciale patiëntinformatie mist. Ook is er in het programma aandacht voor het opfrissen van je medische en verpleegkundige kennis, zodat je de methodiek van Marc Bakker goed toe kunt passen. Omdat we in het programma werken met een zelfgekozen casus, kun je wat je leert direct goed toepassen in je eigen werkomgeving. 

Na het volgen van deze cursus ben jij in staat om zelfstandig klinisch te redeneren. Ook weet je hoe je collega’s hierin meeneemt en studentverpleegkundigen begeleidt.

Tijdens de cursus fris je je medische en verpleegkundige kennis op zodat je jouw casus goed kunt uitwerken. Verder leer je:

 • hoe je de zes stappen methodiek van Marc Bakker in de praktijk toepast op een door jou zelf ingebrachte casus
 • de werking van de verschillende zorgthema’s uit te leggen
 • situaties beter overzien, analyseren, aanpakken en processen bewaken
 • eerder de juiste acties uit te voeren om zo problemen te voorzien en te voorkomen
 • hoofd- van bijzaken scheiden
 • hoe je beter richting andere disciplines beargumenteert waarom je bepaalde interventies wilt inzetten

Als verpleegkundige wil je graag de best mogelijke zorg verlenen. Marc Bakker ontwikkelde een methode waarmee je door middel van zes stappen je observatie leert te onderbouwen en leert te anticiperen op wat er nodig is in de zorgomgeving. Hoe herken je bepaalde situaties en wat onderneem je dan? Het is belangrijk om te begrijpen waarom je bepaalde handelingen inzet. De stappen uit de methodiek zijn als volgt: 

 1. Oriënteren op de situatie
 2. (Klinische) probleemstelling
 3. Aanvullend onderzoek
 4. Beleid
 5. Verloop
 6. Evaluatie

Binnen de methodiek is stap 2 misschien nog wel de lastigste om succesvol te doorlopen: wat is nu eigenlijk het probleem? Daar staan we in deze cursus dan ook langer bij stil. Je leert verbanden te leggen tussen de verschillende zorgthema’s. Ook kom je sterker in je schoenen te staan in je argumentatie naar andere disciplines. Hoe overtuig je hen er bijvoorbeeld van toch nog eens kritisch te kijken naar jouw patiënt of casus?

De toenemende complexiteit van zorg vraagt om verpleegkundigen die goed kunnen onderbouwen waarom zij bepaalde keuzes maken bij een ziektebeeld of verpleegprobleem en welke vervolgstappen zij willen zetten. In de cursus Klinisch Redeneren wordt de medische en verpleegkundige kennis van uw werknemer opgefrist. Hierbij komen zorgthema’s zoals: ademhaling, circulatie, neurologie, vocht- en elektrolytenbalans, bloedwaarden en infectieleer (sepsis) aan bod. Daarnaast wordt uw werknemer getraind in het toepassen van de zes-stappen-methodiek van Marc Bakker in de eigen praktijk. 

Waarom de methodiek van Marc Bakker

Met behulp van de methodiek van Marc Bakker leert uw werknemer bewust alle stappen van klinisch redeneren in het verpleegkundig proces te doorlopen. Dit helpt de verpleegkundige om hoofd- van bijzaken te scheiden, situaties beter te overzien en een situatie goed te analyseren. Ook kunnen eerder de juiste interventies gepleegd worden om zo complicaties te voorkomen. Aan het einde van deze cursus presenteert uw werknemer een uitgewerkte casus op de werkvloer. 

Door deze cursus heeft uw werknemer de meest actuele kennis en kan zij haar keuzes en voorstellen goed beargumenteren. Dit draagt bij aan de beroepsverantwoordelijkheid en deskundigheid van uw werknemer. De cursus is tot op heden altijd goed gewaardeerd. Het aanbieden van deze cursus kan een manier zijn om verpleegkundigen aan uw instelling te binden en/of vast te houden.

Vergelijkbare scholingen

Jezelf verder ontwikkelen als zorgprofessional? Vanuit het Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde (CBNV) bieden we diverse cursussen, masterclasses, workshops en andere opleidingstrajecten aan. Denk aan de cursus Verpleegkundig Leiderschap 1 of training Evidence Based Practice (EBP) in 1 dag.

Benieuwd naar ons actuele aanbod? Bekijk het nascholingsoverzicht.  

Wat ga je doen tijdens de cursus Klinisch Redeneren?

De cursus Klinisch Redeneren is praktijkgericht. De toepassing en vertaling van je medische en verpleegkundige kennis naar jouw dagelijkse praktijk staat centraal in de bijeenkomsten. Daarom gaan we actief aan de slag met verschillende thema’s als: circulatie, ademhaling, het zenuwstelsel, stolling, bloedwaarden, farmacologie en infectieleer. In deze cursus maken we gebruik van blended learning: je werkt aan zelf ingebrachte casus, je leert van en met elkaar en je krijgt fundamentele en klinische kennis aangereikt die je direct kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk. Ook komen fictieve casussen, wetenschappelijke inzichten, analyse van labwaarden en videomateriaal aan bod. 

Download de informatieflyer Klinisch Redeneren voor meer informatie over de cursusinhoud en methodiek van Marc Bakker.

Stel, jouw patiënt krijgt koorts, dan komen er vragen aan bod als:

 • Wat is koorts ook alweer?
 • Wat zie je aan iemand?
 • Wat is een koude rilling en waarom krijgt de patiënt/cliënt een versnelde ademhaling (tachypneu) en hartslag (tachycard)?
 • Hoe zat het ook alweer met bloeddrukregulatie en de werking van de nieren?
 • Hoe kan ik de patiënt of cliënt het beste in de gaten houden, en wanneer trek ik aan de bel?
 • Op welke wijze kan ik dan effectief en zelfverzekerd overleggen met een arts?

Tijdens de cursus Klinisch Redeneren beantwoorden we deze en meer vragen heel praktisch aan de hand van jouw meegebrachte casus. 

In deze cursus ligt de nadruk niet enkel op de theoretische methodiek, maar juist op de toepasbaarheid ervan. 

Thema's per bijeenkomst

 • Bijeenkomst 1: Introductie, theorie Marc Bakker, inbreng casus, medische biologie
 • Bijeenkomst 2: Zes stappen Marc Bakker, uitwerking casus, medische biologie
 • Bijeenkomst 3: Medische biologie, casusopdracht bespreken, evaluatie

Meer informatie

Download de informatieflyer Klinisch Redeneren voor meer informatie over de cursusinhoud.

De cursus Klinisch Redeneren wordt gegeven door Gienie van Dril. 

Meer over Gienie van Dril

Gienie is werkzaam als verpleegkundige op de spoedeisende hulp en als docent op Hogeschool Leiden. Ze heeft een passie voor acute zorg, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van methodieken. Ook een methodiek in minder acute situaties kan helpen om een completer beeld te krijgen van de patiënt of cliënt. Juist omdat je dan de tijd hebt om even goed te bedenken welke en waarom je bepaalde handelingen uitvoert. Een methodiek kan veel houvast bieden, maar je moet ook de medische biologie kennen.

Begrijpen waar je mee bezig bent. Dit fascineert Gienie o.a. in het verzorgen van de cursus klinisch redeneren. Waarin ze het belangrijk vindt om van en met elkaar te leren. Gienie is geïnteresseerd in persoonlijke ervaringen uit de praktijk en stelt als doel samen beter te worden in het vak. 

De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 21 accreditatiepunten. Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van Hogeschool Leiden (bij 100% aanwezigheid).

Interesse in deze cursus op maat?

Interesse in een cursus Klinisch Redeneren binnen jouw team of organisatie? We bieden deze cursus op maat aan. Diana van der Boon, hoofd Centrum voor Bij- en Nascholing Verpleegkunde, maakt graag een afspraak om de scholingsbehoefte en voorwaarden te inventariseren en concretiseren.  

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen, workshops, masterclasses en maatwerktrajecten gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Praktische informatie

Heb je interesse in een cursus Klinisch Redeneren op maat voor jouw team of organisatie? Bekijk hier de praktische informatie bij dit cursustraject.

Cursusduur
Drie dagen (9:00 - 16:30 uur)

Kosten en planning
Tijdens een kennismakingsgesprek worden de scholingsbehoefte en de voorwaarden geïnventariseerd en geconcretiseerd. De cursusprijs varieert van €220,- tot €300,- per cursist per dag, en is afhankelijk van de totale groepsgrootte. Neem contact op voor een programma en offerte op maat. Bij akkoord maken we samen een bijpassende planning. 

Online of fysiek
De cursus wordt momenteel online via MSTeams aangeboden. Je hebt voor de online cursus een laptop/computer met geluid/camerafunctie nodig.

Verplichte literatuur
Iedere cursist dient beschikking te hebben over de volgende boeken: ‘ProActive Nursing: klinisch redeneren in zes stappen’ van Marc Bakker en ‘ProActive Nursing: klinische problematiek inzichtelijk’ van Marc Bakker.

Accreditatie en certificaat 
De cursus is geaccrediteerd bij V&VN voor 21 accreditatiepunten. Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van Hogeschool Leiden (bij 100% aanwezigheid).

Vragen?
Download de informatieflyer Klinisch Redeneren voor meer informatie of neem contact op met Diana van der Boon, hoofd CBNV. 

Nascholing Verpleegkunde

Een verpleegkundige is nooit uitgeleerd. Hogeschool Leiden heeft een uitgebreid nascholingsaanbod voor professionals in de gezondheidszorg. Ook kunt u een stage- of onderzoeksopdracht uitzetten via het Praktijkloket Gezondheidszorg .