Monsters GC-MS bij onderzoek lectoraat Metabolomics

With the help of my little friends

Het lopen van een marathon wordt steeds populairder. Naast de vele positieve gezondheidseffecten van duurinspanning, kan duurinspanning ook gepaard gaan met maagdarmklachten. Zo’n 30-90% van de hardlopers heeft last van maagdarmklachten tijdens of in de uren na het hardlopen.

Het ontstaan van maagdarmklachten heeft waarschijnlijk te maken met de herverdeling van het bloedvolume, resulterend in minder bloedtoevoer naar het spijsverteringskanaal en een minder goed functionerende darmbarrière. Doordat de darmbarrière minder goed functioneert kunnen er ongewenste stoffen (endotoxinen) de bloedbaan intreden en voor ontstekingsreacties zorgen.

De vele micro-organismen in onze darm, gezamenlijk onze darmmicrobiota genoemd, zijn van invloed op de voedselvertering, maar ook op het functioneren van de cellen die de darmwand bekleden en de verbindingen tussen deze cellen. Mogelijk hebben hardlopers met maagdarmklachten tijdens duurinspanning te maken met een afwijkende samenstelling van de darmmicrobiota en/of metabolieten ten opzichte van hardlopers zonder klachten, waardoor de darmbarrière minder goed functioneert en er problemen kunnen optreden.

Vandaar dat het voornaamste doel van ons onderzoeksproject is om te onderzoeken of er een relatie bestaat tussen de samenstelling van de darmmicrobiota en/of metabolieten en het ontstaan van maagdarmklachten tijdens duurinspanning. De onderzoeksvragen die zullen worden bestudeerd zijn:

  1. Verschilt de samenstelling van de darmmicrobiota en/of metabolieten van hardlopers die wel en niet last krijgen van maagdarmklachten tijdens het lopen van een marathon? En zo ja, hoe?
  2. Kan de samenstelling van de darmmicrobiota en/of metabolieten van getrainde sporters die maagdarmklachten ervaren tijdens duurinspanning positief beïnvloed worden door probiotica-suppletie, zodat de kans op en/of intensiteit van maagdarmklachten tijdens duurinspanning wordt verminderd en de sportprestatie verbeterd?

Het onderzoeksproject richt zich op de identificatie van sporters die last hebben van maagdarmklachten tijdens duurinspanning. We hopen met de beoogde resultaten bij te kunnen dragen aan op de persoon gerichte preventie van maagdarmklachten door het aanpassen van de darmmicrobiota.

Technieken

  • 16S rRNA gensequentiebepaling (gene sequencing)
  • PCR
  • Metabolomics: LC-MS
  • Multivariate analyses (Multiple Regression on (dis)similarity Matrices and db-RDA)

Projectinformatie

Type project RAAK-publiek
Looptijd 9-1-2018 t/m 31-8-2021
Status Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Metabolomics, Bio-informatica
Projectleiding Peter Lindenburg (MB), Floyd Wittink (BI)
Docentonderzoeker(s) Sonja Kaal (CH)
Analist(en) Evelyne Burgwal, Nanda Koopman, Stef Pieterman, Nikola Petrusevski
Student(en) 1 student BM 4e jaars
Partner(s) VU, Universiteit Leiden, WUR, HU, Radbouw UMC, TNO, MYMicroZoo, My Temp, Papendal, Maag lever darm stichting, NOC*NSF