Kenniskring Management en Bedrijf

Kenniskring Management en Bedrijf

Onder het motto 'Don’t invent, connect!' werken docenten van de kenniskring Management en Bedrijf samen aan de verbinding tussen theorie en praktijk in zowel het beroepenveld als het onderwijs.

Bij de kenniskring M&B willen we valoriseren middels de door stage- en afstudeeronderzoeken gegenereerde kennis van studenten (en docenten) om te zetten in economische- en sociale waarde voor het werkveld en de samenleving. De kenniskring wil dit realiseren door selectie en ontwikkeling van thema's die zowel voor het beroepenveld relevant zijn als waarin Hogeschool Leiden wil en kan uitblinken.