Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Studiemiddag Afstand en nabijheid

23 januari 2020 - Studiemiddag van het lectoraat 'lvb en risicovol gedrag' over de dilemma's rondom afstand en nabijheid in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Hogeschool Leiden

In de zorg rondom jongeren met een lvb doen zich regelmatig situaties voor waarbij er dilemma’s ervaren worden rondom de relationele afstemming tussen cliënt en begeleider. Het gaat hierbij om vragen als: Welke informatie over je eigen leven deel je met je cliënt? Mag je met de cliënt afspreken buiten je werktijd? Kun je je cliënt je directe werktelefoonnummer geven? Hoe ga je om met het contact met cliënten op sociale media? Onderhoud je contact met een cliënt die daarom vraagt wanneer de hulpverlenersrelatie is beëindigd? Dergelijke dilemma’s roepen diverse vragen op: hoe geef je relationele afstemming in de praktijk vorm? En wat betekent het voor de afstand en nabijheid?

Hogeschool Leiden

De studiemiddag was er op gericht om met de deelnemers na te denken over bovenstaande dilemma's omtrent afstand en nabijheid om zo de deelnemers te prikkelen en uit te dagen tot reflectie op deze thematiek. Dit werd bereikt door middel van een plenaire sessie met verhalen uit de praktijk en enkele inzichten uit literatuur en interviews van studenten. Daarna gingen de deelnemers uiteen om een workshop te volgen, waarin door middel van diverse workshops de onderwerpen uit de plenaire sessie verder werden uitgediept. 

Hogeschool Leiden

Het was een interessante middag, waarin veel werd uitgewisseld tussen de deelnemers. Ze gingen dan ook naar huis met een beter beeld van waar ze staan in de discussie rondom afstand en nabijheid.