Hogeschool Leiden

Over Generade

Generade doet veelzijdig toegepast onderzoek binnen de life sciences: van het tegengaan van schimmels bij tulpen tot onderzoek naar museumcollecties (museomics) en het ontwikkelen van een pollen-app om hooikoortspatiënten regie te geven op hun klachten. Daarnaast verzorgen we (na)scholing op het gebied van genomics en stimuleren we innovatie in de regio op het gebied van life sciences.

Werkgebieden

Generade is het centrum van expertise op het gebied van Genomics in Leiden. Als expertisecentrum houden we ons bezig met:

  • Onderwijs
    We stimuleren studenten om multidisciplinair samen te werken en proberen ze zo snel mogelijk tijdens hun studie in aanraking te laten komen met toegepast onderzoek en het werkveld. Dit bewerkstelligen wij met onze hoge betrokkenheid bij de onderwijsprogramma’s van onderwijsinstellingen. Daarnaast bieden we verschillende mogelijkheden tot het uitvoeren van studieonderdelen bij Generade.

Voor huidige professionals organiseren we cursussen en maatwerkscholing, onder andere via het Centrum Bioscience en Diagnostiek (CBD) van Hogeschool Leiden. Zo dragen we bij aan het opleiden en bijscholen van professionals die ingespeeld zijn op de razendsnelle technologische ontwikkelingen en de toepassing hiervan in de beroepspraktijk van life sciences.

  • Onderzoek
    Ook doen we veelzijdig toegepast onderzoek binnen de life sciences. Van het tegengaan van schimmels bij tulpen, onderzoek naar museumcollecties (museomics), tot het ontwikkelen van een pollen-app om hooikoortspatiënten regie te geven over hun klachten. Met het uitvoeren en subsidiëren van toegepast onderzoek willen we innovatie stimuleren bij het bedrijfsleven.
  • Ondernemerschap
    Op het gebied van ondernemerschap stimuleren en ondersteunen wij kleine (startende) bedrijven, studenten, onderzoekers en talentvolle ondernemers met een ondernemerschapsprogramma. Zo bieden we hulp bij het vormgeven van onderzoeksprojecten en het vinden van de juiste partners.

Samenwerkingspartners

Generade is een samenwerkingsverband tussen het  NaturalisBaseClearUniversiteit LeidenHogeschool Leiden en LUMC

Lees meer over onze samenwerkingspartners op deze pagina.

Hogeschool Leiden