Kick-off BiBoZ

RAAK-MKB subsidie voor vervolg BiBoZ-project

14 maart 2022 - Het is gelukt. De RAAK-MKB subsidie voor het vervolg van het BiBoZ-project is toegekend. De officiële start voor het vervolgproject is 1 september 2022.

BiBoZ-praktijkstudie

De komende twee jaar gaat het BiBoZ-team samen met professionals en cliënten de BiBoZ-methode optimaliseren en een implementatiestrategie ontwikkelen voor de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Vervolgens wordt een hybride implementatie-effectonderzoek uitgevoerd in zes fysiotherapiepraktijken. Daar wordt de implementatiestrategie, de implementatie en de effecten van de BiBoZ-methode geëvalueerd. Aan het einde van dit project wordt de BiBoZ-methode landelijk opgeschaald.

Het project wordt uitgevoerd door Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam), zes fysiotherapiepraktijken, zorginnovatiebedrijf Zorg1, cliëntenorganisatie DVN en beroepsvereniging KNGF. Zij worden geadviseerd door een breed samengestelde klankbordgroep. 

Lees hier de samenvatting van de aanvraag. ( pdf, 170 KB )

De BiBoZ-methode

De BiBoZ-methode (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals) is een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat bij het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag. De methode is door docentonderzoekers en studenten van drie hogescholen samen met cliënten en fysiotherapeuten ontwikkeld. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat cliënten en professionals positief zijn over de methode. Klik hier om meer te lezen over de BiBoZ-methode. 

Meer weten

Wil je meer weten? Neem dan contact op met projectleider Arlette Hesselink (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) via het e-mailadres: [email protected]

Het BiBoZ-team