Hogeschool Leiden

Onderzoek naar communicatie binnen BiBoZ

1 november 2021 - Aline van der Feen gaat voor haar afstudeeronderzoek onder leiding van Arlette Hesselink onderzoek doen naar de communicatie binnen de BiBoZ-methode.

Het onderzoek richt zich op het gesprek tussen de fysiotherapeut en de client. Dit gesprek wordt gevoerd om een gedragsverandering naar duurzaam beweeggedrag bij de cliënt te bereiken. 

Vragen die in het onderzoek naar voren komen zijn; wordt de context van de cliënt in relatie tot bewegen betrokken in het gesprek? Worden de gedragsveranderingstechnieken geselecteerd en wordt gedragsverandering gestimuleerd in het gesprek? Wat is de rol van de fysiotherapeut en wat is de rol van de cliënt? Hoe verloopt de interactie?

Aan de hand van een observatiemodel gebaseerd op literatuur en voorgaand onderzoek zullen verschillende gesprekken worden geobserveerd en geanalyseerd. Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies uitgebracht voor het gesprek in de BiBoZ-methode. Dit advies wordt vertaald naar een handleiding die in vervolgonderzoek kan worden uitgeprobeerd.

Lees meer over de BiBoZ-methode.