Hogeschool Leiden

Aftrap allereerste studiejaar master Fysiotherapie

3 september 2020 - De allereerste introductiedag voor de studenten van de nieuwe bekostigde masteropleiding Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg vond afgelopen vrijdag plaats.

Alle studenten en diverse docenten van de nieuwe opleiding waren aanwezig tijdens de feestelijke viering van deze eerste officiële masterdag.

Studenten en docenten Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg

Ontwikkeling van de nieuwe master

Na de opening van Rob van Bemmel en introductie door Marinka de Ronde-Kempenaar (beide docent en coördinator van de nieuwe master) vertelden diverse andere betrokkenen binnen de opleiding iets over het ontwikkelingstraject van de master. 
“Zorgvragen veranderen voortdurend en het is van groot belang om ook in het onderwijs hierin mee te bewegen”, aldus John Verhoef, lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg (ERFB).

Rob gaf aan enorm uit te kijken naar de eerste lessen:

Rob van Bemmel | docent een coördinator

“In 2018 zijn we al gestart met de ontwikkeling van de eerste onderdelen van het masterprogramma en het voelt geweldig om nu daadwerkelijk aan de slag te gaan met deze groep enthousiaste collega’s.”

Rob van Bemmel | docent een coördinator

Master geeft antwoord op de veranderingen in de beweegzorg

Mensen worden steeds ouder en het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen neemt toe. Ouderen willen ook langer zelfstandig thuis blijven wonen, waardoor het behouden van eigen regie en kunnen blijven participeren in de maatschappij steeds belangrijker wordt. De rol van de zorgverlener wordt hierdoor meer steeds meer die van een centrale verbinder tussen zorg, welzijn, sport en wonen.

Aan de slag

De komende weken gaan de studenten van de nieuwe master in twee leergemeenschappen aan de slag met inventariseren en analyseren aan de hand van drie beroepsproducten. Gedurende de twee studiejaren zullen competenties als verbinden, ondernemen, netwerken, innoveren en onderzoeken centraal staan, waardoor de studenten zich ontwikkelen tot professionals, die de spil vormen rond beweegzorg in de wijk.

“De studenten leren niet alleen van ons in deze nieuwe master, maar wij leren ook van hen. Zij nemen waardevolle kennis en expertise mee uit de praktijk, die vervolgens weer wordt verwerkt in ons onderwijs.”

Leontien van Wely | onderwijsmanager bachelor Fysiotherapie

Voor enkele studenten is Hogeschool Leiden al bekend terrein, omdat zij hier in het verleden de bachelor Fysiotherapie volgden.

Pepijn Mattie | student

“In februari 2019 heb ik mijn bachelor Fysiotherapie hier behaald dus het voelt een beetje gek en tegelijkertijd heel vertrouwd om hier weer te zijn. Als fysiotherapeut én persoonlijk wil ik mezelf graag verbreden en niet zozeer specialiseren. Daar sluit deze master perfect op aan. Het is super dat ik straks alle kennis en skills in huis heb die nodig zijn om die veelzijdige verbindende rol in de wijk te vervullen.”

Pepijn Mattie | student

Ook voor nieuwe student Thijs Antonissen is de keuze voor de master een logische. “Gezondheidszorg is breder dan alleen maar goed zijn in je kamer. Voor ons als fysiotherapeuten ligt er een hele grote kans om dat beweegdomein te coördineren op zowel individueel als op generiek niveau”, aldus Thijs.  

Na de introductie was er onder het genot van kop koffie en een lekkere lunch voor de fysiotherapeuten gelegenheid om elkaar te ontmoeten en de docenten te leren kennen. De mooie en interactieve introductiedag werd aan het einde van de middag afgesloten met een vragenuurtje en een borrel. Een geslaagde dag met enthousiaste professionals die op gepaste wijze, rekening houdend met de 1,5 meter afstand, plaatsvond. 

Lees meer over de master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg