Eigen Regie

Eigen Regie

Het lectoraat Eigen regie gaat in al haar onderzoeken uit van co-creatie. Alleen door een samenwerking van alle stakeholders in een zorgproces kunnen goede zorgproducten ontwikkeld worden. Het lectoraat Eigen Regie zet daarom krachtig in op competenties van zorgverleners en de verdere ontwikkeling van eHealth, meer dan alleen technologisch. We werken samen met patiƫntenorganisaties, regionale en landelijke zorginstellingen en overheden. Ook zijn we nauw betrokken bij de Leidse Proeftuin, waar vier Leidse kennisinstellingen zoeken naar oplossingen voor vraagstukken over de vergrijzing en de hervormingen in de gezondheidszorg.

Lees meer over het lectoraat en bekijk de video over eHealth