Het water naast de hogeschool

Saniye Çelik en Mauro Mastrogiacomo over de winst van diversiteit

SER MAGAZINE - 2 februari 2021 - De groei van het aantal vrouwen in de top verloopt te traag, blijkt uit de nieuwste Bedrijvenmonitor Topvrouwen.

Oog voor diversiteit, een inclusief beleid – veel bedrijven en organisaties hebben dergelijke voornemens in hun missie en visie verwoord. Iedereen lijkt zo ongeveer te weten wat daarmee wordt bedoeld. Vaak: meer vrouwen en/of meer mensen van niet-westerse afkomst, soms ook: meer openheid en tolerantie omtrent seksuele identiteit.

Diversiteit betekent niet per se inclusie

“Diversiteit en inclusie worden nogal eens als synoniemen gebruikt; het is goed ze te onderscheiden”, zegt Saniye Çelik, lector Diversiteit aan Hogeschool Leiden en opleider professional learning bij de Universiteit Leiden. “Diversiteit is de feitelijke verscheidenheid van mensen, inclusie is de keuze die verscheidenheid te omarmen. Diversiteit betekent dus niet per se inclusie.”

Lees het hele artikel op SER.nl