Robot.

Slimheid van deep learning grenzeloos

AG CONNECT - 31 mei 2017 - Alles om ons heen wordt slim. Auto's, huizen, gebouwen en steden worden verweven met het internet en vormen een Internet of Things.

Maar hoe slim is dat nu eigenlijk? Wordt het slimmer dan wijzelf of worden we zelf ook slimmer?

De ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat de computer slim genoeg is om zelf te kunnen leren. Zo goed zelfs dat de computer de mens regelmatig overtreft in het herkennen van patronen in tekst, beeld en geluid. De aanpak van Deep Blue was ongeschikt om het veel complexere spel Go goed te kunnen spelen, maar vorig jaar heeft de computer met deep learning zelf geleerd hoe de beste menselijke Go-speler verslagen kan worden.

Lees de hele blog van lector Hans Henseler via agconncect.nl