Hogeschool Leiden

Is het hoger onderwijs klaar voor de nieuwe privacywet?

SCIENCE GUIDE - 2 mei 2018 - 'Als jouw organisatie nu nog niet voorbereid is op de AVG, dan ben je eigenlijk al te laat', zegt lector Digital Forensics en E-discovery Hans Henseler in een interview met Science Guide.

Organisaties hebben nog tot 25 mei 2018 de tijd om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het lectoraat Digital Forensics & E-discovery organiseerde zijn jaarlijkse symposium om die reden rond de nieuwe privacywet. De invoering heeft nog veel voeten in de aarde. 'Het meest heikele punt is menselijk gedrag. Het proberen te beïnvloeden van het bewustzijn van mensen is een essentiële factor', aldus docent-onderzoeker aan de UvA en de HvA, Geert Jan van Bussel.

Lees het hele artikel via scienceguide.nl