Hogeschool Leiden

Sprekers Symposium E-Discovery 2023

Bekijk het overzicht van sprekers tijdens het Symposium E-Discovery 2023.

Johan ten Houten - Dagvoorzitter

Hogeschool Leiden

Achtergrond

Johan is al meer dan 35 jaar actief op het gebied van digitaal forensisch onderzoek en heeft ervaring in verschillende jurisdicties, geografische locaties en industrieën. Vanaf 2022 is Johan verbonden aan de Hogeschool Leiden waar hij de Master Opleiding Digital Forensics aan het inrichten is. Johan springt bij in het reguliere onderwijs. Johan studeerde Electrical Engineering aan de TU-Delft. Johan staat aan de wieg van de afdeling computeronderzoek van het NFI en heeft als consultant informatiebeveiliging geïmplementeerd bij de overheid. Johan heeft ruim 18 jaar gewerkt bij Deloitte als manager bij de Afdeling Forensics.

Bekijk het LinkedIn profiel van Johan

Hans Henseler - Lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden

Lector Hans Henseler

Titel: ChatGPT: De digitale speurneus voor rechercheurs

ChatGPT is een groot taalmodel dat ontwikkeld is door OpenAI en is de afgelopen maanden enorm in de belangstelling gekomen vanwege zijn unieke vermogen om in een natuurlijke dialoog vragen te beantwoorden over een breed scala aan onderwerpen die het gezien heeft tijdens het leerproces. ChatGPT blijkt echter een slimme student en kan ook rechercheurs helpen bij het efficiënter en effectiever onderzoeken van zaken met digitaal bewijs dat het nog nooit eerder heeft gezien. Bijvoorbeeld door het vertalen van onderzoeksvragen in natuurlijke taal naar gestructureerde zoekopdrachten, waardoor rechercheurs sneller het juiste bewijs kunnen vinden zonder dat ze een geavanceerde zoektaal hoeven te leren. Ook kan ChatGPT digitale sporen zoals e-mails, chatberichten en browsergeschiedenis doorlezen en op verzoek samenvatten, waardoor rechercheurs snel kunnen zien wie, wat, waar en of wanneer iets is gebeurd. ChatGPT kan ook verbanden tussen data analyseren, zoals herhaaldelijk genoemde e-mailadressen of telefoonnummers, waardoor rechercheurs in een dialoog met ChatGPT snel belangrijke personen en relevante onderwerpen kunnen identificeren.

Achtergrond

Hans Henseler is lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden. Hij is tevens senior adviseur bij de divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut, lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS. Hans studeerde Informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensisch ICT-gebied bij het Gerechtelijk Laboratorium. Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven waaronder ZyLAB, PWC, Fox-IT, Tracks Inspector en Magnet Forensics gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Hans

Mark Evenblij - Cofounder van DuckDuckGoose

Hogeschool Leiden

Titel : Truth around the deepfakes

Voor de meeste mensen is het duidelijk hoe snel deepfake-technologie evolueert, maar voor de meesten is het nog steeds onduidelijk waartoe de technologie momenteel in staat is in een real-world scenario. Of wat de technologie over een paar jaar kan? Tijdens dit gesprek geeft Mark een spoedcursus deepfakes. Hij zal de waarheid uit de nep terughalen door veel voorbeelden te laten zien van wat de technologie wel en niet kan.

Achtergrond

Met een sterke achtergrond in engineering en een duidelijke visie, Mark was mede-oprichter van de startup DuckDuckGoose. Bij DuckDuckGoose is hij medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van verklaarbare AI-oplossingen om synthetische media te detecteren. Mark is gepassioneerd door deepfakes en is een ervaren expert geworden op het gebied van deepfake-generatie door nepfoto's en -video's te maken voor experimentele doeleinden.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Mark

Alize Pistidda - Docent bij bachelor en master Forensische ICT

Hogeschool Leiden

Titel: AI binnen de bachelor- en masteropleiding Forensische ICT

AI ontwikkelt zich met duizelingwekkende snelheid. In het onderwijs leren we de studenten mee te bewegen met de snelheid waarin deze technologie evolueert. Zo leren we onze Forensische ICT studenten hoe AI technologie kan worden ingezet bij forensisch onderzoek en hoe ze die technologie kunnen toetsen aan de gestelde juridische en ethische kaders.

Ook maken we ze bewust van een eventuele bias in modellen en hoe ze bestaande AI modellen kunnen evalueren en valideren.
Uiteraard behandelen we ook de keerzijde van AI en hoe deze technologie ook kan worden misbruikt, zoals bij deepfakes, fraude of het automatisch genereren va Phishing mails via chatGPT.Op deze wijze hopen we jonge professionals af te leveren die klaar zijn om aan digitale waarheidsvinding te doen.

Achtergrond

Dr. Alize Pistidda-Scheenstra heeft over 15 jaar ervaring in het analyseren van data in verschillende vormen. Ze heeft medische beeldanalyse en patroonherkenning bij de Universiteit Utrecht gestudeerd. Ze is in 2005 afgestudeerd op 3D gezichtsherkenning aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bij de afdeling Beeldonderzoek en biometrie. Haar PhD heeft ze behaald aan de Universiteit Leiden. In dat onderzoek heeft ze dat door middel van statistische tests aangetoond dat bepaalde gen-expressies systematische vormveranderingen in de hersenen tot gevolg hebben. Inmiddels is ze al een aantal jaren werkzaam bij de Hogeschool Leiden bij de opleiding Forensisch ICT, waar ze vakken als Computer Vision, Forensische Data Analyse en Machine Learning geeft. Ze heeft veel interesse in de ethische aspecten van AI toepassingen en heeft in haar lessen een grote focus op validatie en interpretatie van AI modellen.

Dr. Mark van Staalduinen - Managing Director at CFLW Cyber Strategies

Hogeschool Leiden

Titel : Dark Web Monitoring to enhance Digital Forensics and Intelligence

Digitale transformatie creëert een universum van mogelijkheden voor innovatie. Het biedt echter ook een overvloed aan mogelijkheden voor actoren van cyberdreigingen. Veel complexe cybersecurity-uitdagingen van opkomende technologieën zoals Dark Web, Crypto-assets, Blockchain, Distributed Cryptography en Artificial Intelligence.

CFLW Cyber Strategies is een Tech-startup die strategische inzichten en operationele perspectieven biedt over complexe cybersecurity-uitdagingen van opkomende technologieën zoals Dark Web, Crypto-assets, Blockchain, Distributed Cryptography en Artificial Intelligence.

Achtergrond

Dr. Mark van Staalduinen werkt als Managing director van CFLW Cyber Strategies (CFLW). In april 2022 werd hij ook benoemd tot lid van de Dutch Blockchain Coalitie als themaleider Veiligheid, verantwoordelijk voor het bevorderen van een veilig en beveiligd Nederlands blockchain-ecosysteem.

Dr. Mark van Staalduinen behaalde zijn MSc (2003) en PhD (2010) in Elektrotechniek aan de afdeling Informatie- en Communicatietheorie van de Technische Universiteit Delft (DUT). Vervolgens werkte Dr. Van Staalduinen tussen 2007 en 2019 bij TNO als adviseur en innovatiemanager op het gebied van cybercrime en nationale veiligheid. Van januari 2016 tot december 2019 was hij gedetacheerd in Singapore om de internationale samenwerking en partnerschappen in Zuidoost-Azië te versterken, en hij was als cybercrime-expert gedetacheerd bij het INTERPOL Global Complex for Innovation.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Mark

Marcel Worring - Hoogleraar Multimedia Analytics Universiteit van Amsterdam

Hogeschool Leiden

Titel: Analyse van Multimodale Informatiebronnen

Informatie in de opsporing en bewijsvoering is steeds vaker multimodaal in het bijzonder beeld en taal. In deze presentatie gaan we in op de verschillende diep leren gebaseerde technieken die zijn ontwikkeld om multimodale data te analyseren en wat nodig is om deze op succesvolle wijze in te kunnen zetten. In het bijzonder zullen we ingaan op wat we gaan doen in het nieuwe door NWO gefinancierde AI4Intelligence project, een samenwerking tussen o.a. de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, TU Eindhoven, VU Amsterdam, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Politie, NFI, OM en bedrijven.

Achtergrond

Prof. Marcel Worring is hoogleraar Multimedia Analytics in het Instituut voor Informatica van de Universiteit van Amsterdam waar hij het MultiX Lab leidt. Hij is een van de wetenschappelijke directeuren van het Nationale Politielab AI, het AI4Forensics lab met het Nederlands Forensisch Instituut, en samen met Floris Bex de projectleider van het NWO programma AI. Zijn onderzoek richt zich op de combinatie van multimedia analyse, informatie visualisatie, en machine leren.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Marcel

Programma

Bekijk het programma van het Symposium E-Discovery 2023