Annemarie Abbing

Foto van Annemarie Abbing, medewerker Antroposofische Gezondheidszorg

Annemarie Abbing MSc BA werkt aan een promotieonderzoek, gericht op documentatiemethoden van de kunstzinnige therapie en case studie methodologie. Tevens is zij betrokken bij fondswerving en projectorganisatie.

Werkervaring

2010 - heden: Hogeschool Leiden, Projectontwikkelaar/fondswerver en Onderzoeker bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
2009 - 2010 Voortgezet Speciaal Onderwijs, Den Haag, Adviseur en fondswerver bij een kunstproject
2006 - 2007: Ministerie van LNV, directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid, Veldcoördinator / Onderzoeksmedewerker,
Pilot Elektronische Identificatie & Registratie schapen/geiten
2005: Diergaarde Blijdorp, Veterinair analist/assistent pathologie

Opleiding

2016-2017: Pre-PhD certificaat, diverse wetenschappelijke cursussen. Dual PhD Center Den Haag, Universiteit Leiden.
2010: Cursus Effectief (Europese) subsidies verwerven, SBO / PNO2
2001 - 2005: Diergeneeskunde (WO), afstudeerrichting Veterinaire Volksgezondheid, Universiteit Utrecht
2000 - 2001: Schoolmuziek / Fluit (HBO) Koninklijk Conservatorium Den Haag
1997 - 2001: Kunstzinnige Therapie (HBO) Hogeschool Leiden

Overige activiteiten

2004 - 2006: Dierenartsassistente (naast studie Diergeneeskunde) Dierenartspraktijk Auwerda te Den Haag
2000 - 2001: Kunstzinnig Therapeut (stagiaire) Leendert Meeshuis te Bilthoven
1999 - 2000: Docent kunstzinnige vorming / Kunstzinnig Therapeut (stagiaire) Northgo Scholengemeenschap te Noordwijk