Annemarie Abbing

Foto Annemarie Abbing- Antroposofische Gezondheidszorg

Dr. Annemarie Abbing is gepromoveerd op haar onderzoek gericht op de effecten en werkingsmechanismen van kunstzinnige therapie bij volwassenen met angstklachten. Ze voert sinds 15 november 2019 een postdoc onderzoek uit bij de Open Universiteit, prof. dr. Susan van Hooren (Hoogleraar Vaktherapie), naar vaktherapie in de forensische jeugdzorg en de forensische psychiatrie. 

 

Werkervaring

  • 2019-heden: Postdoc onderzoeker bij de Open Universiteit
  • 2019-heden: docent onderzoeksvaardigheden bij opleiding vaktherapie Hogeschool Leiden
  • 2013-heden: Onderzoeker bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
  • 2016 - 2019: Buitenpromovenda bij Faculteit Sociale Wetenschappen, clinical neurodevelopmental sciences, Universiteit Leiden. Promotor: Prof. Dr. Hanna Swaab.
  • 2010 - 2019: Hogeschool Leiden, Projectontwikkelaar/fondswerver bij het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg
  • 2009 - 2010 Voortgezet Speciaal Onderwijs, Den Haag, Adviseur en fondswerver bij een kunstproject
  • 2005 - 2007: Ministerie van LNV, directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid, Veldcoƶrdinator / Onderzoeksmedewerker, Pilot Elektronische Identificatie & Registratie schapen/geiten

Opleiding

2016-2019: PhD  bij Faculteit Sociale Wetenschappen, clinical neurodevelopmental sciences, Universiteit Leiden. Promotor: Prof. Dr. Hanna Swaab. Gepromoveerd op 22 januari 2020
2016-2019 Practicum Musicae, opleiding Klassiek Zang
2016-2017: Pre-PhD certificaat, diverse wetenschappelijke cursussen. Dual PhD Center Den Haag, Universiteit Leiden.
2010: Cursus Effectief (Europese) subsidies verwerven, SBO / PNO2
2001 - 2005: Diergeneeskunde (WO), afstudeerrichting Veterinaire Volksgezondheid, Universiteit Utrecht
2000 - 2001: Docent muziek (HBO) Koninklijk Conservatorium Den Haag
1997 - 2001: Kunstzinnige Therapie (HBO) Hogeschool Leiden