Een inspirerende Medical Delta Conference

23 november 2022 - Op 15 november 2022 vond de Medical Delta Conference ‘Technology: THE gamechanger for health’ plaats in het decor van de prachtige Hooglandse Kerk in Leiden.

Met ruim 550 bezoekers, 25 exposanten en 8 nieuwe Medical Delta hoogleraren was dit een prachtige conferentie. Alle vier de living labs presenteerden tijdens de interactieve markt hun onderzoek en prototypes. Ons team van onderzoekers heeft een inspirerende bijdrage mogen doen tijdens de informatie markt en hebben we genoten van de diverse sprekers tijdens deze bijzondere dag. We zien het positief in om met de community van Medical Delta te werken aan onze grote missie.

Een betere implementatie van zorgtechnologie

Tijdens de conferentie kwam meermaals naar voren dat een betere implementatie van technologie in de zorg gewenst is om ondersteuning in gezondheid en zorg aan iedereen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij acute, ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties. Dit is een van de meest geziene klachten bij kinderen in de huisartspraktijk. Uit onderzoek blijkt dat het voorschrijven van antibiotica voor deze indicatie een zinloze handeling is. Betere informatie voor ouders over koorts en veilig gebruik van effectieve natuurlijke middelen, kunnen leiden tot minder huisartsbezoeken en minder antibioticavoorschriften. Om hierop in te spelen, hebben het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology (MD LL IMT) en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg twee eHealth applicaties ontwikkeld die kunnen worden ingezet bij ongecompliceerde bovenste luchtweginfecties: een natuurlijke middelenapp en een fasegerichte koortsapp. Beide zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk bewijs en klinische expertise van artsen.

v.l.n.r.: Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg KC VEER, Monique Wardt-Kester, associate lector Labinnovatie & POCT KC Zorginnovatie en Claudia van Oostrum, projectdeveloper MD LL IMT KC VEER en Hogeschool Rotterdam
v.l.n.r.: Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg KC VEER, Monique Wardt-Kester, associate lector Labinnovatie & POCT KC Zorginnovatie en Claudia van Oostrum, projectdeveloper MD LL IMT KC VEER en Hogeschool Rotterdam

Onderzoek naar plantenstoffen tegen antibioticaresistentie

Een ander voorbeeld van ons onderzoek in dit Living Lab is de problematiek van antibioticaresistentie. Dit is wereldwijd een groeiend probleem. Het is van belang om, daar waar mogelijk, antibioticagebruik te verminderen. Ons Living Lab doet onderzoek naar plantenstoffen, die kunnen bijdragen aan een effectieve behandeling van bacteriële infectieziekten. Ook voor medische aandoeningen zoals naar het bot gemetastaseerde kanker is vanuit de medische sector grote behoefte aan nieuwe therapieën.

Bij chronische ziekten met veel voorkomende klachten zoals pijn en vermoeidheid zullen technologische oplossingen bijdragen tot betere persoonsgerichte diagnostiek en behandeling, waarbij vroegtijdige detectie ernstige klachten kan voorkomen en onnodige zorgkosten en onnodig persoonlijk leed kan voorkomen.

Kansrijke technologische innovaties

Met het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology richten we (Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg KC VEER, Monique Wardt-Kester, associate lector Labinnovatie & POCT KC Zorginnovatie en Claudia van Oostrum, projectdeveloper MD LL IMT, KC VEER en Hogeschool Rotterdam) ons op de technologieontwikkeling voor gezondheidsvragen door onderzoek te doen naar non-farmacologische, integrale preventie- en behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten of het ontwikkelen van een gezondere levensstijl. In het Living Lab worden kansrijke technologische innovaties in reële omgevingen zoals de zorgpraktijk getest met eindgebruikers, zoals zorgprofessionals en patiënten.

Meer weten?

Lees meer over het Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology.